Ekonomiska utmaningar kräver tydliga vägval!

Kommunen står inför nästa och kommande år inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Vi behöver ökade intäkter för en hög kvalitet inom välfärdens områden. Vi behöver hushålla med de resurser kommunen förfogar över på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Socialdemokraternas utgångspunkt är att kommunen alltid ska värdera hur den bidrar till att bygga och främja välstånd för kommuninvånarna. Ett välstånd som når alla kommuninvånare och som främjar jämlikhet och lika möjligheter för oss som lever här. Ett välstånd som främjar en grön och hållbar tillväxt för ett grönt och hållbart Kristianstad. Det är också utgångspunkten i de prioriteringar vi ser som nödvändiga inför det kommande budgetarbetet.

Kort sagt, vi måste prioritera det som bygger välstånd!

Vi sammanfattar det i följande punkter:
+ Säkra och stärka resurserna till utbildning och omsorg.
+ Hålla en hög ambitionsnivå för arbetsmarknadsåtgärder, de leder till utbildning och arbete.
+ Se över hur stödet till föreningslivet kan stärkas.
+ Ta fram underlag för att utveckla barnkulturen.
+ Arbeta för att stärka och utveckla miljö- och klimatarbetet, med Agenda 2030 som utgångspunkt.

+ Fortsatt fokus på arbetsmiljöåtgärder och goda arbetsmiljöer.

+ Fortsatt arbete med att stärka Krinovas utveckling, för innovationer och grön och hållbar tillväxt.

Vi har förvisso många plusfaktorer, men det handlar om att prioritera rätt. Den SD- stödda M-KD- statsbudgeten försvårar våra ambitioner att hålla en hög kvalitet i välfärden. Så blir konsekvenserna när skattesänkningar för de som tjänar mest går före satsningar på välfärd. De resurserna hade behövts nu när vi blir både fler unga och fler äldre. Den S- ledda regeringen har trots det aviserat höjda generella statsbidrag för mandatperioden, 20 miljarder kronor för hela perioden, med 5 miljarder i tillskott till kommunerna årligen. För Kristianstads kommun bör det innebära ytterligare cirka 100 miljoner kronor de kommande åren, med ett årligt tillskott på cirka 30-35 miljoner kronor. Hur mycket det faktiskt blir vet vi först när statsbudgeten läggs i höst. Klart är att dessa tillskott behövs för att trygga välfärden.

De båda kommunalråden här, Pierre Månsson och Peter Johansson, har båda uttryckt förhoppningar om mer statligt stöd. Men det går inte att göra som moderaterna, ha en politik i kommunen och en politik nationellt. Skattesänkningar beslutade i Riksdagen får konsekvenser för vilka resurser vi har i kommunerna.

Alliansstyrets förslag till de planeringsförutsättningar som nu ska tas i kommunstyrelsen innehåller ingen analys om de vägval som behöver göras. Det enda som det ses spår av är hur mycket det måste sparas i välfärdens kärnområden. Det är minst sagt tunt! Först när en grundläggande genomlysning gjorts av åtgärder kopplade till prioriteringar, är det möjligt att göra en mer detaljerad fördelning. Det här betyder inte att vi socialdemokrater har någon annan skattkista att ösa ur, det betyder däremot att vi måste vara mycket noga när vi gör våra vägval och prioriteringar.

Anders Tell (S)                   Katarina Honoré (S)

Oppositionsråd                   Kommunstyrelsens arbetsutskott