Rösta för schyssta villkor på arbetet – Rösta S på söndag!

Vi är kommunalpolitiskt aktiva med lång erfarenhet av många av de frågor vi har att ansvara för. Det handlar ofta om stora ekonomiska belopp och det handlar om en god hushållning av våra tillgångar. Kommunen handlar upp varor och tjänster för mångmiljonbelopp. Just nu investeras faktiskt miljardbelopp i nya förskolor och skolor. Eftersom kommunen inte själv bygger är det tjänster som upphandlas.

För oss socialdemokrater är det grundläggande att de företag vi handlar av erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Den svenska modellen med kollektivavtal och starka fackföreningar betyder oerhört mycket för att undvika lönedumpning, och för säkerheten och tryggheten på arbetet. Därför har vi genom åren också drivit frågan om att särskilt skriva in krav som motsvarar kollektivavtal i kommunens upphandlingar.

Men det här räcker inte. Anställda i hela EU ska ha trygghet och goda villkor på arbetet oavsett i vilket EU-land man arbetar. Det finns mer att göra!  För att stärka arbetarnas rättigheter i hela EU behövs fler socialdemokrater i EU- parlamentet. Det är den bästa garanten för att slippa lönedumpning och otrygga arbetsvillkor. Allvarliga olyckor på arbetet måste bekämpas med krav på säkerhet och en god arbetsmiljö. Just nu ökar dessvärre antalet dödsolyckor på arbetsplatserna. Alla som går till sitt arbete ska komma hem igen. Människor ska inte behöva dö på arbetet!

EU är inte bara frihandel. För att frukterna av frihandeln ska komma alla till del måste EU också bidra till trygghet för vanligt folk, bekämpa de sociala klyftorna och den otrygghet som kan få högerextremisterna att frodas. Här spelar villkoren på arbetet en central roll.

I kommunpolitiken kommer vi att göra så gott vi kan för att vi med våra upphandlingar ska säkra goda villkor på arbetet. Men vi behöver också ett starkare lagstöd. För att vi i kommunpolitiken ska få vassare redskap i kommunens upphandlingar vill vi ha EU- parlamentariker som arbetar för att:

  • Säkra att svenska kollektivavtal gäller på svensk arbetsmarknad. Företag som stadig- varande bedriver verksamhet i Sverige ska fullt ut följa svenska regler.
  • Stoppa osund konkurrens genom fler samordnande kontroller mellan svenska myndigheter och den nyskapade europeiska arbetsmyndigheten.
  • Förbättra villkoren för yrkeschaufförer. Svenska löner och kollektivavtal ska gälla alla som kör i Sverige. Det ska vara tryggt på svenska vägar!

Rösta på socialdemokraterna på söndag!

Kryssa Heléne Fritzon, vår egen kandidat till EU- parlamentet.

Anders Tell                         Katarina Honoré 

Oppositionsråd (S)             Kommunstyrelsens arbetsutskott (S)