Rösta för fred, frihet och feminism!

Vi vill att våra döttrar och söner ska växa upp i ett samhälle och ett Europa där det råder frihet, tolerans, jämställdhet och solidaritet. Barnen som föds in i Europa samarbetet är Europeiska medborgare. De växer upp med friheten till att kunna arbeta, studera och resa fritt inom EU. En frihet som flera av oss och nästa generation tar för given. Den 24 maj 1919 infördes kvinnlig rösträtt i Sverige, vilket alltså innebär att vi firar 100-årsjubileum i år. Att kvinnor skulle få rösträtt var inte självklart. Kampen för rösträtten var inte enkel och pågick i många år.

I protokoll från april 1907 kan vi läsa att ordföranden Alma Vesterberg i Kristianstads första kvinnliga diskussionsklubb (1907- 1912), inledde en diskussion om kvinnans politiska rösträtt. Hon påminde om våra engelska systrars kamp och påpekade att Finland redan hade rösträtt för kvinnor. Vesterberg bemötte påståendet om att kvinnor inte var mogna nog för att rösta. Har de ansvar för barnen borde de också kunna bestämma både i politiken och i äktenskapet.

Tack till alla kvinnor som gick i bräschen för att möjliggöra den frihet vi har idag! Men trots 100 år av kvinnlig rösträtt måste kampen fortsätta. För nu attackeras kvinnors frihet igen.

Friheten riskeras genom att högerextrema krafter,trojanskt, vill ge sig in i parlamentet och dess samarbete som de är emot. Vi ser att kvinnors rättigheter till sin egen kropp är hotad. Europeiska jämställdhetsinstitutet (Eige) visar att de senaste fem åren har vi sett flera bakslag för kvinnors rättigheter.
Att vi, 100 år senare, kan le åt argument som ”kvinnor är inte mogna nog för att rösta” är ett tecken på att jämställdhetsarbetet har kommit långt i Sverige. Men i Europa saknar var tredje kvinna helt arbete, lönegapet ligger fast på 16 procent, pensionsgapet är hela 40 procent. I Sverige får en kvinna i snitt hela 6000 kronor mindre i pension än en man – i månaden! I Europa är skillnaden ännu större. Att det påverkar kvinnors liv är självklart, möjlighet att välja sina liv, vem de vill leva med, hur de vill leva och hur de klarar sig.
Vi vet också att kvinnor fortfarande tar störst ansvar för familj och barn. Därför är bättre barnomsorg i EU-länderna en avgörande frihetsfråga, för kvinnors inflytande och makt över sina liv.
Vi i S-kvinnor vill uppmana alla kvinnor och män att använda rösträtten den 26 maj i EU-valet och rösta för ett parti som aktivt lyfter kvinnors rättigheter i Europaparlamentet. Det är viktigt om du vill ge våra döttrar och söner möjligheten att växa upp i ett jämställt Europa.

För fred, frihet & feminism
Kristina Lindbåge
Birgitta L Lindelöf
Lorna Molin
Sabina M Hultgren
S-kvinnor Kristianstad-Åhus