Vi säger nej till svarta tjänster – men ja till vår gemensamma välfärd!

Att köpa svarta tjänster är att stödja en svart marknad, det är väl bekant för de allra flesta. Från vårt S- märkta perspektiv innebär det att förutsättningarna för schyssta villkor på jobbet undergrävs och att pengar hålls undan den vita ekonomin, den ekonomi som finansierar alla våra gemensamma nyttigheter. Ett köp av en svart tjänst innebär alltså direkt mindre pengar till bland annat äldreomsorgen. Det här behöver naturligtvis vi i kommunen också hjälpa till med att motarbeta, tillsammans med andra, inte minst polisen.

Den här svarta verksamheten bidrar också till att skapa oro sena kvällar och nätter. Det undergräver de skötsamma företagen deras möjligheter att bedriva sin verksamhet på ett seriöst sätt. De riskerar helt enkelt att konkurreras ut. Det gavs mycket bra exempel på det vid ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott och ett taxiföretag, som vill uppmärksamma oss på den allt mer omfattande svarttaxiverksamheten. Så här ska det naturligtvis inte vara!

Vi kan nog göra en del ytterligare begränsningar med förbud mot trafik utom nyttotrafik när det gäller just taxiverksamhet, men det viktigaste av allt är ändå att de som köper svarta tjänster ska inse vad det innebär för hela samhället att gynna den svarta ekonomin. Det behöver helt enkelt bli en bred debatt om följderna av att göda den svarta ekonomin. Kombinerat med det behövs också åtgärder från bland annat kommunens sida. Det finns goda exempel att ta lärdom av, bland annat från Malmö, där miljönämnden arbetat på ett strategiskt sätt med tillsyn tillsammans med myndigheter som Polisen, Skatteverket och Räddningstjänsten, för att motverka olika former av illegal verksamhet. Vi föreslår därför att ett uppdrag ges till miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta fram en strategisk plan för tillsyn och kontroller av branscher där vi vet att det förekommer svarta affärer.

Information om konsekvenserna av svarta affärer kan och bör förbättras. Skatteverket har gjort bedömningen att svartarbete årligen kostar staten 66 miljarder kronor! Vi vet att vi behöver mer resurser till sjukvården, skolan och äldreomsorgen. Varje krona som går in i den svarta ekonomin drar undan resurser till välfärden i uteblivna skatteintäkter. Vi föreslår därför också att det lokala Brottsförebyggande rådets kompetens och bredd tas tillvara i framtagandet av ett informationsunderlag för bred spridning om konsekvenserna av att handla svart.

Budgetarbetet inför 2020 påbörjas nu i kommunen. Det kommer att bli svåra prioriteringar där vi vill sätta välfärdens områden främst. Ett sätt att förbättra ekonomin och öka skatteintäkterna är helt enkelt att svarthandeln upphör. Då kan vi också få mer resurser till den välfärd vi alla är överens om att vi vill ha.

Anders Tell
Oppositionsråd (S)

Sabina Månsson Hultgren
Vice ordförande, arbete- och välfärdsnämnden (S)

Helen Persson
Vice ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)