Röda Rosen och skattefrågan

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”, sa som bekant Gustav Möller, vår legendariske socialminister, en gång. Han var en av dem som lade grunden för en modern social välfärdspolitik. Det var klart för honom, och för oss också förstås, att vi skulle och ska förvalta skattekronorna på ett klokt sätt.

Nu har det där citatet dykt upp en och annan gång även bland högerskribenter. Och det kan ju verka insiktsfullt och klokt även att de företräder den uppfattningen. Men förleds icke att dra den slutsatsen! För de bland högern, som anser att skatt mer eller mindre alltid är stöld är alla skattekronor vi bidrar med till det gemensamma, förslösade. Det är en avgrund mellan den mening Gustav Möller lade i de här orden i förhållande till vad en högerskribent menar med dem.

Den skatt vi bidrar med till det gemensamma står i grunden för en solidaritet oss medborgare emellan. Den bygger på att vi bidrar så gott vi kan till det gemensamma och att vi får tillbaka i form av sjukvård, skola, bibliotek och en hel del annat, när vi behöver det. Det är andemeningen i det att vi ska vara varsamma och ansvarstagande när vi förvaltar det vi gemensamt levererat in till det gemensamma. Så att det räcker till när vi behöver våra gemensamma resurser.

För högern är all skatt av ondo och ska hållas nere till ett minimum, utom möjligen till det som avser polis, rättsväsende och försvar. Den sortens stat kallades en gång ”nattväktarstaten”. Den vill vi aldrig någonsin ha tillbaka!

För visst högerfolk har synen om solidaritet och gemensamt ansvarstagande alltid varit ett rött skynke. Nu är det populärt bland dem att skriva och prata om vissa gemensamt finansierade arbeten och de som utför det som brukar kallas ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder”, som subventionerade och således inte ”riktiga” arbeten. De är särskilt utsatta just nu. Frågan är när attackerna på hela den gemensamt finansierade offentliga sektorn blir riktigt skarpa. Jag menar, de som nu på ett synnerligen förtjänstfullt sätt bidrar till att hålla rent och snyggt i staden betalas ju via skatten på samma sätt som en undersköterska i omsorgen.

Däremot brukar de skattesubventionerade RUT- jobben hyllas av en samlad höger som riktiga arbeten. Min uppfattning i den frågan är att de som genom sitt arbete håller snyggt i vårt gemensamma vardagsrum, det vill säga stadens gator och torg, är precis lika viktiga att stödja via skattsedeln som de som håller snyggt i våra privata vardagsrum.

Kom ihåg vänner – nu är våren på väg!

Röda Rosen / En lördag i mars 2019