Kollektivavtalets dag 17 mars

LO står för att våra gemensamma skattepengar kan användas och satsas mer på jämlik jämställdhet samt reformer som driver samhället framåt .

Fasta anställningar på heltid. Även då på kvinnodominerade arbetsplatser.

Trygghet vid arbetslöshet måste stärkas.

Stora arbetsmiljösatsningar måste göras. Det ska alltid vara så att Du ska komma hem vid arbetsdagens slut.

Satsningar och investeringar som har en förebyggande hållning särskilt i vård, skola och omsorg.

Rätt till barnomsorg när föräldrar jobbar även till de föräldrar med obekväma arbetstider.
Detta är en stor fråga för många familjer. Alla har inte ett nätverk där man bor som kan hjälpa till med barnen.

Pengar kan omfördelas till en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi behöver många fler möjligheter till arbetsmarknadsutbildningar och arbetsmarknads åtgärder. Utbildning för hela arbetslivet.

Frågor som är viktiga för LO:s medlemmar. LO:s medlemmar är inte vinnare med den politiken som ger stora skattesänkningar för höginkomsttagare. Medan de med lägre lön får betala.
När låginkomstagare föräldrar får tacka nej till jobb då de inte finns barnomsorg på obekväma arbetstider.

Mer pengar skulle även kunna satsas på arbetsmiljön och att man ställer krav på företag att det satsas mer på arbetsmiljön så att vi får ner antalet dödsolyckor på arbetsplatser.

Att fler kommuner inför rätt till heltid så man kan försörja sig på sin lön. En viktig jämlik och jämställd fråga för oss LO medlemmar.

FACKLIGA UTSKOTTET SOCIALDEMOKRATERNA KRISTIANSTAD  / Catarina Palmblad, Katarina Honoré, Martin Hallingström Skoglund, Patric Nelson och Helen Persson