Vi vill leva och bo på landsbygden!

I Kristianstadsbladet kunde vi läsa om Region Skånes Kollektivtrafiknämnds förslag till beslut om indragna bussturer. Vi som boende i Färlöv-Vinnö-Önnestad blev vi verkligen förvånade. Indragningen av fyra dubbelturer varje dag till Färlöv. En plats som ligger tretton minuter från centralstationen i Kristianstad och Färlöv är ett samhälle som vuxit mycket under de senaste åren. De nya invånarna består till största delen av barnfamiljer som är en del i ett stort generationsskifte. Ungdomar har köpt hus och tagit stora lån och ofta satt sig i stor skuld. Ska vi tvinga dem att ha två bilar. Hur ska man annars kunna bo och leva i Färlöv. Ska vi tvinga dem att sälja sina hus för att de bor tretton minuter från stan för att de inte kan åka kollektivt. Finns det någon i Kollektivtrafiknämnden som vet var Färlöv ligger? Vad ska ni säga till alla dem som nu rotat sig i Färlöv och sina barn i den nya förskolan. Ska vi verkligen avfolka Färlöv. Ska vi avfolka områden som ligger på landsbygden och inte finns mitt i stan. Där borde ni tänka på att många har inte möjlighet att hålla sig med bil. Vi vet att bilåkandet ökar i vår kommun och på landsbygden. Det är inte miljömässigt försvarbart. Vi vill vara en miljökommun hur tänker ni där. Vi borde kunna lita på kollektivtrafiken och att den finns för hela kommunen för alla invånare. Den effektivisering som kollektivtrafiknämnden tänkt genomföra kommer att hamna i knät på de som måste införskaffa bil för att överleva på landsbygden. Vi i Socialdemokraterna vill se hela vår kommun leva och att buss och tåg ska gå så att det möjliggör att bo på landsbygden. Vi vill att landsbygden ska leva även för unga och gamla utan tillgång till bil. Vad vill Ni? Ska ungdomarna dra upp sina barn där de rotat sig i skola och förskola för flytt till områden med kollektivtrafik. Hur många räknar ni med som inte har bil och körkort idag som förlitat sig till kollektivtrafik som fungerar idag som måste flytta. Vi i Färlöv-Önnestad S-förening protesterar starkt mot förslaget att dra in fyra dubbelturer om dagen för Färlöv. Det kan vi aldrig ställa oss bakom.
Tänk om, tänk rätt. Dra inte in våra bussturer. Vi vill bo på landsbygden.
Färlöv-Önnestads s-förening / Ulf-Peter Honoré, Katarina Honoré, Gunilla Björk, Tommy Nilsson och Linneá Sjögren