Vi har fortsatt hög byggtakt i Kristianstads kommun

Kommentar till Jörgen Svensson, Byggnads Skåne, ”Vem får jobb när byggtakten avtar?” (Kristianstadsbladet, 26/1 2019)

Det har byggts mycket i Kristianstad under senare år och än är det inte färdigbyggt! I kommunal regi bygger vi nytt och rustar till exempel förskolor och skolor i en mycket stor omfattning. Fram till 2025 räknar vi med investeringar på upp mot 2,5 miljarder kronor i enbart förskolor och skolor. Det ger många goda arbetstillfällen här i kommunen. Om konjunkturen faller så finns det alltså ännu gott om byggprojekt som ska genomföras. Satsningarna på våra förskolor och skolor behövs!

De senaste åren har det också byggts mycket bostäder, runt 600 om året de senaste två åren. Ambitionen är att hålla den takten några år till. I kommunen har vi tagit fram en rad nya detaljplaner för bostäder. Det är en viktig sida av det. Den andra sidan handlar om att vi också har en nationell politik som främjar byggandet av bostäder. Den S-ledda regeringen har under den gångna mandatperioden satsat på ett investeringsstöd för nya bostäder och stött kommuner med en byggbonus.

Hur blev det då i praktiken i Kristianstads kommun? För oss socialdemokrater, som var med och styrde i majoritet tillsammans med C och L under den förra mandatperioden, var bostadsbyggandet en högt prioriterad fråga. Vi antog nya riktlinjer för bostadsförsörjning, där inte minst vårt mycket välskötta ABK spelar en viktig roll, och under de tre senaste åren sedan byggbonusen infördes 2016 har det getts startbesked för byggandet av 1709 bostäder. Det har gett kommunen byggbonus på totalt 55 miljoner kronor.

Vi socialdemokrater kommer att arbeta för att det byggs fler bostäder, men den M-KD- budget som togs av Riksdagen för 2019 innebär starkt hämmande inslag. Byggbonusen har tagits bort och investeringsstödet för nya bostäder har slopats. Om det beslutet skulle hålla innebär det att en normalstor nybyggd trea blir bort emot 600- 700 kronor dyrare i månaden. I överenskommelsen mellan S, C, L och MP finns ett investeringsstöd till hyresrätter med. Min förhoppning är att det kan återställas så snabbt som möjligt för att främja en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet.

Till sist, de varor och tjänster som handlas upp av kommunen ska vara på schyssta villkor. Så här är det formulerat i kommunens regelverk för upphandling:

”Entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda. Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitar för att fullgöra avtalet.”

Den självklara utgångspunkten för oss socialdemokrater är att villkoren enligt svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Anders Tell,
Oppositionsråd (S)