Låt oss behålla buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga!

Öppet brev till den politiska ledningen för Region Skåne och Skånetrafiken från Oppmanna Vånga socialdemokratiska förening:

Låt oss behålla buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga!

Mandatperioden 2010-2014 beslöt det borgerliga styret att helt dra in buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga. Man drog ner från 28 dagliga turer till 0 på en turlista, vilket närmast torde vara ett rekord i försämring. I valrörelsen 2014 lovade vi socialdemokrater att återinföra “Vångabussen”. Redan i den första budgeten avsatte vi medel och buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga började återigen att rulla med 5 dagliga turer. Vi i den lokala s-föreningen har arbetat för att fördubbla detta antal, vilket skulle underlätta livet för alla som är beroende av denna buss.

Efter höstens val återtog borgarna makten i Region Skåne. Knappt har man hunnit tillträda förrän man åter låter bilan falla mot den skånska landsbygden. Enligt det borgerliga förslaget skulle Arkelstorpsbussen fortsätta vidare mot Knislinge och Vånga skulle endast betjänas av några få turer per dag och då mot Fjälkinge.

Oppmanna-Vångabygden hör ihop sedan långa tider. Vångabarnen går i skola i Arkelstorp, ideella föreningar för såväl gammal som ung har även samma upptagningsområde. Kristianstads kommun har utsett Arkelstorp som basort och därmed servicenod för befolkningen i den norra delen av kommunen. Region Skåne med Skånetrafiken i spetsen väljer genom detta beslut att rita om karta med samma kolonialmaktsmanér som när 1800-talets stormakter valde att dela upp kontinenter mellan sig på kartan helt utan lokalkännedom. Förslaget togs fram helt utan kommunikation med de skånska kommunerna.

Planering av kollektivtrafik kräver långsiktighet och försämringar medför kännbara konsekvenser för dem som bor, arbetar eller driver företag längs med busstråken. Var man bor hänger ihop med var man arbetar, var barnen går i skolan och vilka föreningar och aktiviteter som är möjliga att ha. Det kan innebära att man tvingas sälja sitt hus, sluta spela på musikskolan, problem att rekrytera arbetskraft till landsbygdens företag eller att släkt eller turister får det svårare att komma hit ut och njuta av vår fantastiska natur.

Skånetrafikens betalningssystem har den senaste tiden varit helt ologisk med olika avgifter beroende på vilken app eller vilket kort man använder. Ny zonindelning har medfört kraftigt ökade biljettpriser och inte blir detta bättre av att det nya kort som ska ersätta jojo-kortet, där reskassan och dess rabatter avskaffas. De nu föreslagna försämringarna för landsbygden i allmänhet och för nordöstra Skåne i synnerhet visar på att man egentligen inte alls känner något ansvar för alla skåningar. Det enda som intresserar Skånetrafiken är stadstrafik och pendling mellan större orter. Är det här vad vi får för den höjda skatten?

Väl fungerande kollektivtrafik är ett nav i den kommunala samhällsplaneringen och en förutsättning för att det ska gå att bo, leva och verka i hela Skåne. Skånetrafiken med kollektivtrafiknämnden som beslutande organ har rest alldeles vilse i storstadsdjungeln. Rör inte våra bussar!

Oppmanna Vånga socialdemokratiska förening 2019-02-13