Är det på låtsas att lyfta sig från passivitet med lite hjälp från det gemensamma?

I Kristianstadsbladet den 6 februari raljerar Carolin Dahlman om socialdemokraternas budgetförslag i arbete och välfärdsnämnden. Dahlman kontaktade mig innan hon skrev sin ledare och efterfrågade en specificering när det gällde vårt förslag. Jag lämnade ett skriftligt svar på det. Eftersom det inte återges i ledarartikeln så gör jag det här. Det lyder:

”Vi socialdemokrater har inte specificerat i detalj vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder pengarna ska gå till. Det finns olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t ex extratjänster, därför har vi inte heller preciserat exakt vilken dessa medel ska användas till. Det vi ser är att värdet av ett arbete inte kan överskattas. Människor som kan vara med och bidra till välfärdsbygget ska vara det och vara en delaktig samhällsmedborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra. I Kristianstads kommun ser vi ett stort engagemang och där vi har lyckats väldigt bra med exempelvis att anordna extratjänster men även en stor flexibilitet med andra åtgärder för att stärka sysselsättning och människors självkänsla. Vi socialdemokrater vill minska beroendet av försörjningsstöd och ge fler möjligheter till arbete. Det finns en vilja att göra detta, då klarar kommunen att ta ett större ansvar för att få människor i meningsfull sysselsättning och då måste resurser omfördelas vilket nu blev fallet.”

I mitt svar tar jag upp extratjänster som ett exempel. För att svara på frågan vad arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan vara så innefattar det arbete, praktik och utbildning. Jag håller med statsminister Stefan Löfven om att det är ett måste att öka möjligheterna för den som varit utan arbete länge att få möjligheten till ett arbete. Vi menar att förutsättningarna för det ökar genom de här exemplen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som ger människor nya färdigheter och erfarenheter. Vi har även full tilltro till att kommunen, som har en bra organisation och kompetens för det, finner den lösningen som är det bästa för individen. Carolin Dahlman förefaller sakna kunskap om hur kommunen arbetar med de möjligheter som står till buds, för att hitta vägar till arbetslivet för de som av olika anledningar varit utan arbete under lång tid. Information om det är dock enkelt att inhämta via den ansvariga förvaltningen.

Vi Socialdemokrater är fullt medvetna om att arbete inte skapas med hjälp av rosa glitter och magiska trollstavar men att kalla dessa arbeten för ”låtsasjobb” är nedsättande mot dem som nu gör sitt bästa för att också vara med och bidra. Jag frågar mig själv när jag läst Carolin Dahlmans inlägg, om de personer som nu ställer klockan och går till ett jobb om dagarna och sköter våra gemensamma tillgångar delar hennes bild. Är det ett låtsasjobb att se om våra äldre eller unga, är det ett låtsasjobb att sköta våra gemensamma parker och trottoarer, är det på låtsas när man klarar att lyfta sig från passivitet med lite hjälp från det gemensamma?

Slutligen ett förtydligande, vi Socialdemokrater lägger inte enskilda förslag därför är ”hennes förslag vann” felaktigt och det borde stått ”Socialdemokraternas förslag vann”. Vi driver Socialdemokratisk politik och är det andra partier som väljer att lägga sin röst på det så får det stå för dem. Dahlman frågade sig även vad det står på de S- märkta plakaten. Vad vi ser står det att alla som kan ska jobba och ja, det är skrivet med tusch och färgen på texten, den är röd.

Sabina Månsson Hultgren

Vice ordförande (S) Arbete- och välfärdsnämnden