Skapa ett Föreningarnas Hus i Kristianstad

Motion inlämnad till fullmäktige Kristianstad 2019-01-15

Kristianstad har ett stort och aktivt föreningsliv som varje dag skapar plats för möten mellan människor. Möten som skapar en stabil grund för det vi så fint kallar samhälle. I föreningslivet hittar man eldsjälar, entreprenörer, påverkan, vilja och engagemang.

Föreningslivets påverkan och roll i samhället är omättbart stor. För många föreningar är lokaler, kansli och personal en av de svåraste och kostsammaste återkommande frågorna att klara ut att hantera. Vi vill att kommunen ska ha en bredd i utbudet av föreningar men då måste det också finnas möjlighet för såväl den lilla som stora föreningen att finnas och verka. Kristianstad har genom åren genomgått en förändring med ökad befolkningsmängd, vilket självklart är positivt. Att Kristianstad har många föreningsaktiva kan inte annat än ses som positivt när det kommer till folkhälsa men också ur perspektivet som attraktiv kommun när det gäller fritidsliv. Det byggs mycket bostäder i vår kommun och kommande år ser vi att den utvecklingen fortsätter. Däremot har föreningslokaler såsom Sommarlust försvunnit, lokaler som fått kommunalt stöd för att möta behovet av föreningslokaler. Behovet är stort när det kommer till att skapa ett Föreningarnas Hus där föreningarna får tillgång till möteslokaler, kontor, förvaring av utrustning samt samverka föreningar imellan som skulle vara en stor vinst för såväl förening som kommun.

En plats där föreningarna kan dela på de kostnaderna såsom lokaler, teknisk utrustning, kansli och administration. En plats där föreningar utbyter kunskap, erfarenheter och växer tillsammans.

Socialdemokraterna Kristianstad föreslår därför i en motion till kommunfullmäktige att låta kommunstyrelsen utreda möjligheterna för att skapa ett föreningarnas hus i Kristianstad och som arbetas in i budget för 2020

Therese Sturesson (S)
Vice ordförande Kultur och fritidsnämnden

Anders Tell (S)
Oppositionsråd