Motion: Agenda 2030 – för ett hållbart Kristianstad

Denna motion lämnades in till kommunfullmäktige i Kristianstad 10/12-19 och är gemensamt undertecknad av alla våra gruppledare eftersom hållbarhet berör och ska genomsyra all verksamhet och alla beslut: Genom FN:s beslut 2015 om de 17 globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – finns nu en sammanhållen […]

Motion: Låt Kristianstad kommun bli värdstad åt MR-dagarna!

Motion inlämnad till Kristianstads kommunfullmäktige 10/12-19: Kristianstad är en kommun med stora möjligheter att utveckla arbetet med Mänskliga rättigheter.  Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av demokratin. Runt om i landet pågår arbete som lyfter MR-högre upp på dagordningen. Socialdemokraternas ambition är […]