Furuboda – en viktig verksamhet i kommunen

Det har sagts och skrivits en del om Furuboda den sista tiden. Så här ligger det till när det gäller kommunens behandling av Furubodas önskemål: I oktober behandlade Kultur- och fritidsnämnden en skrivelse från Furuboda. Den innehöll två önskemål. Dels ett önskemål om ett långsiktigt samarbete med kommunen och dels […]

Anmäl dig till bokcirkeln ”Handbok för demokrater”!

Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin? Vi har i Sverige vant oss vid att ta demokratin för given. Men den politiska utvecklingen de senaste åren visar att den demokrati som vi länge tyckte var en självklarhet framstår som både sårbar och ifrågasatt. På initiativ […]

Motion: Agenda 2030 – för ett hållbart Kristianstad

Denna motion lämnades in till kommunfullmäktige i Kristianstad 10/12-19 och är gemensamt undertecknad av alla våra gruppledare eftersom hållbarhet berör och ska genomsyra all verksamhet och alla beslut: Genom FN:s beslut 2015 om de 17 globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – finns nu en sammanhållen agenda kring hållbar utveckling – […]

Uttalande från medlemsmötet 9/12-19: Avskyvärd attack mot RFSL

Under helgen har RFSL utsatts för en avskyvärd attack. En docka med en kniv i och ett hatbudskap mot homosexuella fann några medlemmar på klubbhuset när de skulle förbereda för kvällens pubafton. Vi och många andra har med glädje och tillförsikt sett hur människor oberoende av sexuell läggning nu kan […]

Motion: Låt Kristianstad kommun bli värdstad åt MR-dagarna!

Motion inlämnad till Kristianstads kommunfullmäktige 10/12-19: Kristianstad är en kommun med stora möjligheter att utveckla arbetet med Mänskliga rättigheter.  Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av demokratin. Runt om i landet pågår arbete som lyfter MR-högre upp på dagordningen. Socialdemokraternas ambition är att Kristianstad ska fördjupa arbetet […]