Inför julen…

Så här inför julen får Röda Rosen en del tankar om det gångna året. Vissa påstår att vi inte har någon regering, andra att det är bara en sandlåda. Som Röda Rosen ser det kan det aldrig kompromissas om arbetsrätten som Centern vill ha den. Arbetsrätten behöver säkert reformeras till det moderna samhället, men inte på bekostnad av sämre regler för arbetstagarna.

En annan sak som upprört Röda Rosen är att högern tycker det är bättre med Rut-bidrag än att anställda får göra avdrag för fackföreningsavgiften i deklarationen.

Röda Rosen har också svårt att acceptera att t ex jämställdhetsmyndigheten tvingas lägga ned eftersom bidrag till verksamheten minskas radikalt. Likaså att fri entré till muséerna slopas.

När det gäller vår egen kommun är det märkligt att hemlösa ska nekas tak över huvudet, när det i kommunens ägo finns lediga lokaler som mycket väl skulle kunna användas.

En annan fråga är ju badhuset som är tillbaka på ruta ett. Kanske blir det som moderaterna vill, att aldrig bygga det på Näsby. Platsen är ju bra ur många synpunkter, där både kollektivtrafik och parkeringar kan ordnas på ett bra sätt.

När det gäller regionen ser man omedelbart följderna av ett borgerligt styre – avgifterna för tandvård höjs rejält och riskerar att bli en klassfråga. Här behövs socialdemokratisk politik.

Till sist en önskan om en god jul och ett gott nytt år.

En juldag 2018