Val av gruppledare/vice ordförande i nämnder och styrelser.

Socialdemokraterna i Kristianstad har idag valt sina företrädare i kommunens nämnder och styrelser. Partiets ambition är att de kommunala förtroendeuppdragen ska fördelas på många aktiva och engagerade partimedlemmar. Partiet träder nu in i rollen som ledande oppositionsparti och tillsätter därmed uppdragen som vice ordförande i nämnder och styrelser.

Följande personer har idag valts till gruppledare/vice ordförande, samt ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium:

KF, förste vice ordförande:
Anders Svensson

Kommunstyrelsen:
Anders Tell, tillika kommunstyrelsens arbetsutskott
Katarina Honoré, tillika kommunstyrelsens arbetsutskott
Dan Berger
Agneta Wandefors Hörström

Ers. Kommunstyrelsen:
Anders Svensson

Barn- och utbildningsnämnden:
Ulrika Tollgren

Omsorgsnämnden:
Kristina Lindbåge

Arbete- och välfärdsnämnden:
Sabina Månsson Hultgren

Tekniska nämnden:
Martin Hallingström Skoglund

Byggnadsnämnden:
Fredrik Winberg

Kultur- och fritidsnämnden:
Therese Sturesson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Helen Persson

Överförmyndarnämnden:
Tommy Nilsson

Valnämnden:
Lars Ström

ABK med dotterbolag:
Catarina Palmblad

Kristianstads Renhållnings AB:
Lars Olsson

C4 Energi med dotterbolag:
Lena Fantenberg