Det finns någon som kan driva verksamheten på Utställningsvägen!

I enlighet med en överenskommelse i majoriteten skulle driften av nästa planerade vård- och omsorgsboendet upphandlas. Den processen är nu i gång. Att driva vård och omsorg i privat regi kräver tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) ett tillstånd som vårdgivaren själv ansöker om. Under den pågående upphandlingsprocessen får förvaltningen information om att tiden för beslut om tillstånd är 5 månader. Omsorgsnämnden fick då fatta beslut att flytta fram avtalsstarten till november, något annat var inte möjligt. Moderaterna valde att inte delta i beslutet med hyser oro över att kommunen står med kostnader för ett tomt hus.
Boendet på Utställningsvägen kommer INTE att stå tomt fram tills avtalsstarten.

Efter beslut i kommunstyrelsen om att teckna hyresavtal kommer förvaltningen arbeta vidare med planeringen. Majoritetens målsättning är att inflyttning ska ske enligt tidigare beslut. Omsorgsförvaltningen kan under tiden fram till avtalsstart driva boendet i egen regi. En del av det nya boendet ersätter befintliga boendeplatser vilket innebär att en del boende kommer att behöva flytta. Befintlig personal följer med och stannar i första hand fram till november. Därefter är det upp till personalen om man vill övergå till entreprenören eller man vill stanna kvar i kommunal regi. Jag förväntar mig att moderaterna bifaller detta förslag.

Under hela processen har moderaterna yrkat avslag eller valt att inte delta i beslut. Man har som enda alternativ total privatisering oavsett vilka konsekvenser det får för boende och för kommunen.

Marianne Eriksson(S)
Omsorgsnämndens ordförande