S-kvinnor tar kampen för ett jämställt samhälle!

Och vi vet att det krävs en socialdemokratisk regering för att fortsätta Sveriges utveckling mot ett jämlikt och jämställt samhälle. Vår politik bygger på välfärd efter behov, inte efter köpkraft. Du ska ha trygghet på jobb, om du blir arbetslös ska din arbetslöshetsförsäkring ge dig ett rimligt inkomstskydd och blir du sjuk ska du ha en fungerande sjukförsäkring som ger dig förutsättningar att bli frisk.

Socialdemokraterna vill att man ska kunna leva på sin lön och ha bra arbetsvillkor. Under mandatperioden har den S-ledda regeringen tagit viktiga steg för att förbättra arbetsmarknadens villkor, vi har avskaffat Fas 3 och skapat tiotusentals extratjänster med kollektivavtalade villkor. Vi har gjort de största tillskotten till kommunerna och landstingen sedan 90-talet i form av välfärdsmiljarderna Nu går vi till val på att ta ytterligare steg mot en trygg arbetsmarknad och stärkt välfärd.

Vi vill avskaffa allmän visstid, som infördes av alliansregeringen 2007 och innebär att man kan vara anställd i mer än två år utan att bli tillsvidareanställd. Kvinnor inom handeln och vården är särskilt drabbade av den här otrygga anställningsformen, som också skapar en tystnadskultur på arbetsplatsen där personalen inte vågar agera vid dåliga arbetsförhållanden. Därför är avskaffandet av allmän visstid så viktigt för att uppnå både ett tryggt och jämställt arbetsliv.

En ojämställd arbetsmarknad leder till att kvinnor får lägre löner än män, det ger sämre ekonomiska förutsättningar under arbetslivet men även under tiden som pensionär. I dagens Sverige tjänar kvinnor under en livstid 3.6 miljoner kronor mindre än män. Lösningen ligger i rätten till heltid, begränsning av delade turer, ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och trygga anställningar. Socialdemokraterna vill också att pensionen ska vara hållbar och jämställd. Vi vill avskaffa pensionärsskatten, höja pensionen med upp till 600 kr per månad för de som har de lägsta inkomstpensionerna samt att den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen.

Det är kvinnor som utgör majoriteten av de som arbetar inom den offentliga sektorn. En viktig reform för att förbättra välfärden och arbetsvillkoren är fler kollegor i välfärdsyrken. Vi går till val på 14 000 fler anställda i vården till år 2022. Det gör det möjligt att ge god vård utan att behöva stressa på arbetet. Vi socialdemokrater prioriterar satsningar på välfärden framför skattesänkningar

Den 9 september går vi till val i Sverige. Moderaterna har öppnat dörren för Sverigedemokraternas inflytande. Vi socialdemokrater är tydliga, vi kommer aldrig att ge SD inflytande.

Det är ett främlingsfientligt parti med rötter i nazismen. De driver dessutom en politik som slår hårt mot arbetare genom stora skattesänkningar och inskränkningar i arbetsrätten. Skulle Sverige få en moderatledd regering som samarbetar med SD så kommer det bli den mest högerinriktade regeringen i modern tid med stora försämringar för löntagare, ökade klyftor och större otrygghet. För att få ett Sverige som håller ihop med en trygg arbetsmarknad och där kvinnors ställning ökar krävs en röst på Socialdemokraterna.

Carina Ohlsson (S), förbundsordförande S-kvinnor
Annelie Karlsson (S), riksdagsledamot Skåne och S-kvinna.
Elin Gustafsson (S), Ordförande för S-kvinnor i Skåne
Sabina Nilsson (S), ordförande för S-kvinnor Kristianstad