Rö(s)ta för fortsatt välfärd!

Den 9/9 är det dags att gå till valurnorna – ett val som är viktigare än någonsin. En stor skiljelinje går mellan fortsatta satsningar på välfärden kontra skattesänkningar. Men detta val handlar också om synen på människans lika värde, villkor och möjligheter. Vi Socialdemokrater värnar om lagen om anställningsskydd, vi vill ha trygga anställningar med kollektivavtal, inte förändrade turordningsregler. Vi vill inte att visstidsanställningar skall staplas på varandra.  Vi vill ha trygga anställningar som gör det möjligt för människor att bygga upp sin framtid. Det är så vi skapar trygghet.

Sverige skall fortsätta vara en aktiv aktör inom EU. Vi skall komma ihåg att EU bildades för att undvika krig och uppmuntra handel – ett samarbete som hela tiden driver Europa framåt. Att lämna EU är absolut inget alternativ – vi är ett litet land som är beroende av ett internationellt samarbete och gemensamma utbyten. Att länder sluter sig, skapar misstro, inte utvecklingsmöjligheter.

Vi Socialdemokrater vill fortsätta med välfärdsbygget och i detta sammanhang är tryggheten ett centralt begrepp. Alla människor kan råka ut för förändringar i livet, både på jobbet och hemma. När dessa förändringar sker, skall vi ha fungerande och väl utvecklade trygghetssystem. Det skall finnas möjlighet till arbetslösersättning samt sjukersättning när vi är i behov av dessa. Vi vill inte göra det svårare för sjuka och arbetslösa människor – det skall finnas möjlighet till både rehabilitering och vidareutbildning. Vi socialdemokrater vill fortsätta att utveckla den svenska modellen – inte avveckla den!

Tidigare i år höjdes barn- och studiebidraget för första gången på länge. Detta är ett välkommet tillskott i många plånböcker. Detta är en central del av det svenska välfärdssystemet som vi gemensamt byggt upp under så lång tid.

Att vi skyddar våra medborgare mot ett förändrat klimat är mycket viktigt. Sverige lägger mycket resurser på att exempelvis säkra för översvämningar via klimatanpassning samt satsningar på förnyelsebar energi. Det går inte att vänta med att prioritera klimatfrågorna – vi behöver förbereda vår infrastruktur.

Ett tryggare samhälle innefattar även en utökad satsning på polisen, vi Socialdemokrater gör nu den största satsningen på över 20 år. Exempelvis kommer 10 000 fler poliser att rekryteras fram till 2024, parallellt med att polisutbildningen startas på två nya orter.

-Rösta för fortsatta (S)atsningar på välfärden och ett Sverige som håller ihop. Det är då Sverige är som bäst!

Fredrik Winberg
Ledamot kommunfullmäktige i Kristianstad (S) .