Marianne Erikssons replik till Svend E Pedersen ”Vad händer inom omsorgen?”

Det händer mycket inom äldreomsorgen i Kristianstad. Det allra mesta är mycket positivt. Läser man artikelserien i Kristianstadsbladet för någon vecka sedan, förstår jag att man blir upprörd. Det ges en bild som inte fullt ut överensstämmer med verkligheten på våra demensboende.

Våra demensboenden har högre bemanning än vad som anges. Under perioder när behovet är extra högt, kan bemanningen utökas, utöver beslutad bemanning. Vid Charlottesborgs demenscentrum har det exempelvis under en period funnits en tillfälligt ökad bemanning nattetid. 

Att vara nära en person i livets slut skall aldrig prioriteras bort. Det finns tydliga riktlinjer för att det skall finnas extra personal vid vård i livets slut.

I vår kommun har äldreomsorgen en god kvalitet, det visar nationella kvalitetsmätningar. Man får ett gott bemötande och är nöjd med sitt boende. Vi har en verksamhet med 3000 medarbetare som utför insatser 24 timmar per dygn året runt, då kan det ibland gå fel. När något gått fel skall detta anmälas som en avvikelse, utredas och åtgärdas vilket också sker.

Vår personal gör ett fantastiskt arbete och jag blir därför mycket upprörd när Pedersen dristar sig till att göra en jämförelse med nazisternas framfart. Det är bortom all sans och vett att föra diskussionen på det sättet!

För att Pedersen framöver skall slippa göra felaktiga jämförelser behövs mer fakta om kommunens omsorg om våra äldre. Jag vill därför uppmana honom att gå in på den nationella kvalitetsmätningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” och ta del av resultaten där eller ta kontakt med mig, jag svarar gärna på frågor ang. vår verksamhet. Man kan också besöka något boende.

Jag är väl medveten om de utmaningar som äldreomsorgen står inför, med fler äldre och med berättigade krav på en hög kvalitet. Vi kommer att behöva mer resurser till äldreomsorgen för att trygga en god vård och omsorg, men också för att erbjuda attraktiva arbeten i en god arbetsmiljö. Hur vi når dit behöver vi en bred samhällsdebatt om. Jag, för min del, tror inte att den vägen går via massiva skattesänkningar för de som tjänar mest.

Marianne Eriksson
Kommunalråd
Omsorgsnämndens ordförande