Välfärden först!

För snart fyra år sedan tillträde en S-ledd regering. I Kristianstads kommun gick vi socialdemokrater in i en koalition i samverkan med Liberalerna och Centern. Nu börjar det bli dags att summera den här mandatperioden och vi vill lyfta fram några frågor vi ser som betydelsefulla.

På riksplanet har regeringen vänt stora underskott till stabila överskott. Visst har konjunkturen hjälpt till, men de politiska vägvalen spelar roll. För oss socialdemokrater är välfärdsfrågorna centrala och vi brukar säga att nu måste en stärkt välfärd gå före ytterligare skattesänkningar. Vi vet att det finns revor i välfärden och de vill vi laga. Nu finns ett mycket bättre utrymme för det än för fyra år sedan.

Det som beslutas av riksdag och regering får ofta en direkt påverkan på vad som händer i en kommun. För oss hänger det här ihop. Vi vill ge några exempel på det.

Regeringen har satsat rejält på skolan. I Kristianstads kommun har vi ökat resurserna med cirka 150 miljoner kronor under mandatperioden. Det är ett styrkebesked att vi kunnat göra det och på det sättet kunna följa efter med resurser när barnen förskolorna och eleverna i skolan blivit fler. Ett viktigt bidrag till att kommunen har kunnat öka resurserna till skolan är att regeringen ökat statsbidragen till kommunerna.

Statsbidrag till äldreomsorgen innebär för Kristianstads kommuns del 18 miljoner kronor och ytterligare ungefär 35 personer har kunnat anställas.

Nu sjunker arbetslösheten och andelen sysselsatta har aldrig varit så hög, faktiskt högst inom EU. Tiden för en person som invandrat hit att komma i arbete blir nu kortare. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder med till exempel vuxenutbildning och extratjänster i välfärden leder ofta till riktiga arbeten. Försörjningsstödet i Kristianstads kommun har minskat med 30 miljoner kronor på bara ett par år.

Andra vägval som gjorts är att höja barnbidrag och pensioner. Pensionärer ska inte betala mer skatt än de som arbetar. Att sluta det gapet var ett vallöfte från socialdemokraternas sida och det löftet är nu till stor del uppfyllt. Om socialdemokraterna får bestämma så kommer också pensionerna att höjas med 600 kronor i månaden för en mycket stor grupp pensionärer.

Regeringen genomför nu omfattande åtgärder för att öka tryggheten. Långt fler poliser utbildas nu. Det tar några år, men vi kommer succesivt att se fler poliser på gator och torg. Men fler poliser måste också gå hand i hand med förebyggande insatser här i kommunen. I år har kommunen avsatt tre miljoner kronor extra för att bland annat stärka det förebyggande arbetet. Ett av stegen på den vägen är att anlita Fryshuset i Stockholm, som under många år bedrivit ett mycket framgångsrikt arbete med ungdomar mot segregation och utanförskap.

Vårt mål är att fortsätta på den inslagna vägen, att både laga revorna i välfärden och dessutom att ta oss an nya utmaningar när fler av oss blir äldre, när nya behandlingsmetoder i sjukvården utvecklas och när vi vill ha en skola i toppklass. Ekonomin sätter, som vi alla vet, gränser. Vi behöver tillväxt som ger oss möjligheter att stärka välfärden. Vi sätter välfärdssatsningar före skattesänkningar.

Annelie Karlsson                                      Anders Tell
Riksdagsledamot (S)                                Kommunalråd (S)