S: arbetar för att möta framtidens äldreomsorg.

Under fyra år har socialdemokraterna varit i koalition med liberalerna och centern i vår kommun. Vi har haft en stark majoritet som gett utrymme för utveckling.

Under dessa fyra åren har det inom omsorgsnämndens verksamhetsområde skett en omfattande utveckling.

Detta har varit möjligt för att vi vänt det ekonomiska underskottet från 2015 till en ekonomi i balans, professionella medarbetare och statliga pengar riktade till ökad bemanning.

Vi har valt att ta sikte på att möta den demografiska utvecklingen, bryta den ofrivilliga ensamheten och minska beroendet genom att utveckla det förebyggande arbetet. Vi vet att fler kommer att bli äldre. Fler kommer att fylla 100 år. Det är positivt, forskningen visar att de flesta får vara friska och aktiva upp i åldern. Men vid någon tidpunkt sviktar hälsan och vi behöver stöd och hjälp från samhället. Vi kan hjälpas åt att senarelägga behovet av denna hjälp genom att möta åldrandet på ett positivt sätt. Tänka hälsosamt åldrande, skapa mötesplatser med olika aktiviteter. Idag finns det 17 mötesplatser man kan besöka för gemenskap och glädje och delta i olika aktiviteter. Besök görs i byar som saknar mötesplatser för att nå så många som möjligt. Det erbjuds allt från internetcafé till kultur och fysiska aktiviteter.

För att nå ett hälsosamt åldrande finns Senior sport school som varit igång sedan våren 2016. Ca 300 äldre har deltagit. Man vittnar om social gemenskap och minskad ensamhet, man har kommit igång med hälsosam träning och fått en nystart i livet. Många fortsätter att träffas med mötesplatserna som bas.

Volontärverksamheten är igång. Intresset för att bli volontär är stort. Som volontär kan man vara sällskap vid promenader, ha telefonkontakt med någon som upplever ensamhet.

När man fyllt 77 år erbjuds man besök i hemmet för bl.a. information om omsorgens verksamhet.

Våren 2017 öppnade ett nytt vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom på Tätörtvägen i Åhus. Som enda boende drivs verksamheten av personalen. Fler boende för äldre och för personer med funktionsvariationer är under planering helt i linje med vår boendeplan.

Ett hemgångsstöd startade under 2018. Teamet erbjuder utökat stöd, träning och återhämtning när man kommer hem från sjukhuset för att öka tryggheten

I dagarna startar en ny funktion för stöd till anhörig/närstående vårdare. Det blir anhöriggrupper där man får möjlighet att träffas och delta i aktiviteter för att hämta ny energi. En anhöriglots kommer att finnas på plats. Via ett direktnummer når man anhöriglotsen som kan besvara frågor och bistå med vägledning.

Arbetet med att ta fram en plan för digitalisering och välfärdsteknik för omsorgens verksamheter pågår för fullt. I arbetet kommer brukarråden att delta.

Under hösten kommer det att beslutas om ett kvalitetspris. Från 2019 blir detta pris sökbart för omsorgens verksamheter.

Under mandatperioden har vi anställt ytterligare 35 medarbetare med hjälp av stimulansmedel 18 mkr från vår regering. För att klara dagens och morgondagens rekryteringsbehov finns en personal-och kompetensförsörjningsplan på plats.

Vi vill fortsätta utveckla äldreomsorgen i vår kommun till att bli den bästa för våra medborgare.

Marianne Eriksson(S)
Omsorgsnämndens ordförande.