Replik till Maria Malmer Stenergard (m) och Peter Johansson (m)

När vi redogör för det tydliga sambandet mellan den socialdemokratiskt ledda regeringens reformer och de praktiska effekterna i Kristianstads kommun, så tar moderaterna till storsläggan. De båda moderata företrädarna går så långt att de påstår att det varit fyra bortkastade år med en socialdemokratiskt ledd regering. Inte med ett ord nämns situationen i Kristianstads kommun. Moderatledaren Ulf Kristersson har vid flera tillfällen uttalat att svensk politik är tjafsig och att det behövs fler vuxna i rummet. Budskapet tycks inte ha gått hem hos hans partivänner i Kristianstad.

När moderaterna nu vill föra debatten så här, kan vi se tillbaka på åtta år med en moderatledd regering. Allt var inte dåligt, men spåren förskräcker. Arbetslösheten blev högre. Nu sjunker den ordentligt och dagsnoteringen är 5,7 %. Ungdomsarbetslösheten ökade från 19,5 till 23,6 procent och var så hög att Sverige fick krisstöd från EU. Den är fortfarande alldeles för hög, men har nu minskat till 17,9 %. Vi är ingalunda nöjda med det, men med aktiva åtgärder med utbildning och praktik går det åt rätt håll. Försörjningsstödet ökade i nio av tio kommuner mellan 2006 och 2013. Nu minskar det, vilket för Kristianstads del betyder minskade utgifter med 30 miljoner kronor.

Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper, enligt den senaste PISA- undersökningen, förbättrats inom samtliga tre områden som testas; läsförståelse, matematik och naturvetenskap, tvärtemot vad Johansson och Malmer Stenergard påstår. Ni får läsa på lite bättre!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har fått till hela 21 blocköverskridande överenskommelser. Några av våra reformer är: Höjda barn- och studiebidrag, 6 miljarder kronor mer årligen till en jämlikare skola, 7 miljarder kronor mer till polisen, lärarlönelyft, kunskapslyftet med 93 000 fler platser, största bostadssatsningen på 20 år, 100 000 fler anställda i välfärden, 4, 7 miljarder mer till sjukvården, sänkt pensionärsskatt, dubblat tandvårdsbidrag för äldre samt 10 välfärdsmiljarder till kommunerna.

Alliansregeringen sänkte statsbidragen så mycket till kommunerna, att moderatledda kommuner som antingen lovat att bibehålla eller sänka skatten tvingades höja. Det övergripande målet att få ner statliga skatter var så viktigt att dåvarande statsminister Reinfeldt, i januari 2013, till och med kallade försvaret för ett ”särintresse”, när andra försvarspolitiker, bland annat socialdemokrater tog upp behovet av att öka vår beredskap. Med en S- ledd regering tas åter försvaret på allvar. Det är ledsamt att det behövs, men nu genomförs nödvändiga investeringar i vår nationella säkerhet.

Är det verkligen någon som på fullt allvar tror att stora skattesänkningar, främst till de som redan har det gott ställt, skulle leda till fler poliser, lärare och undersköterskor? Årets val handlar om fortsatta välfärdssatsningar eller stora skattesänkningar.

Annelie Karlsson (S)
Riksdagsledamot

Anders Tell (S)
Kommunalråd