Fritidsbank till Kristianstads kommun!

I Kristianstads kommun har vi många barn och unga som är engagerade i olika idrottsföreningar, det är bra! Vi ser många barn och unga där merparten av deras fritid består av den gemenskap som föreningslivet står för, man finner sin glädje och meningsfulla fritid i fotboll, bandy, ridning och så vidare.

Vi ser också att det finns ett behov av att låna idrottsutrustning, det kan vara av olika skäl. Kanske har man inte råd att prova på den sport man är nyfiken på på grund av dyr utrustning, kanske är det något särskilt under ett lov som gör att man är i behov av till exempel skidor en endaste gång. Alla vägar till ett jämlikt aktivt liv är viktiga att främja. Vi mår bättre när vi rör på oss, gemenskapen i laget och i föreningen stärker oss som individer och lär oss tidigt att arbeta tillsammans och vilka demokratiska grundbultar vi har, såsom föreningsfrihet. En fritidsbank är som ett bibliotek, byt ut böckerna och sätt in fritidsartiklar såsom till exempel fotbollsskor, tennisrack, skidor mm. Sportartiklarna skänks av privatpersoner som sedan lånas ut under en 14 dagars period. Klimatsmart också med andra ord!

Vi i Socialdemokrater i Kristianstad har i vårt kommande kommunpolitiska program, som gäller för 2019-2022 valt att lägga ett särskilt fokus på att starta upp en fritidsbank. Vi har varit i kontakt med Skåneidrotten för att bilda oss en uppfattning om hur vi gör detta på bästa sätt. Vi vill att alla barn och unga ska ges möjligheter att börja idrotta! Den första fritidsbanken öppnade januari 2013 i Deje, Forshaga kommun i Värmland. Sedan dess har det öppnat fritidsbanker i 58 av landets kommuner och vi tycker att Kristianstad står absolut på tur!

Therese L Sturesson
Gruppledare (S), kultur- och fritidsnämnden .