En bra och jämlik kunskapsskola för alla, inte bara för några!

Vi har en avgiftsfri skola för elever som vi  gemensamt betalar vi skattsedeln. Vi har en avgiftsfri högskola som vi betalar via skattsedeln och vi har en skolpeng som ska jämlikt fördelas per hur många elever som går i varje skola och kommun.

Men sen har vi en sak till som är så unikt att vi är ensamma om detta: vi är det enda landet i världen där fristående skolor är  helt och hållet fria från regler om hur mycket vinst man kan plocka ut när man driver en skola!

Vi har tagit ett handslag om att alla barn och ungdomar ska ha rätt till utbildning på lika villkor oavsett bakgrund. Men så är det inte idag då det finns stora aktiebolag vars huvuduppdrag enligt aktiebolagslagen är att tjäna mesta möjliga vinst till sina ägare. Våra gemensamt ägda kommunala skolor har uppdraget att ge eleverna bästa möjliga utbildning och det borde vara det självklara målet för alla skolor. Gemensamma skattepengar avsedda för utbildning skickas till skatteparadis och ungdomarna får betala med sämre kvalitet och sämre framtidschanser. ”Resultaten är tydliga. Alla friskolegrupper sätter genomgående högre betyg än kommunala skolor efter att hänsyn tagits till resultaten på de nationella proven. Skolor tillhörande IES och Kunskapsskolan utmärker sig särskilt i detta avseende. Skillnaderna är dessutom oftast större när mer tillförlitliga prov används för att fånga elevernas kunskapsnivå.” (WORKING PAPER NO. 1217, institutet för näringslivsforskning)

Vi Socialdemokrater  tycker att vinsterna ska regleras till övriga näringslivets nivå så att inte övervinster ska kunna plockas ut. Pengar avsedda till skolan ska komma barnen  och ungdomarna till del, det handlar om dem och deras framtid. För oss Socialdemokrater handlar det om att vi ska ha en jämlik skola för alla och inte bara för några och det är därför vi vill begränsa vinster i välfärden.

För oss är människans lika rätt och värde viktigare än stora vinster till riskkapitalister.

Vi vill att skattepengar som är avsedda till skolan stannar i skolan och ha ett gemensamt ansökningsförfarande till alla skolor, oavsett driftsform, för att säkerställa att elever med olika bakgrund möts, att alla skolor är fria från religiös påverkan. Kötid ska inte vara ett urvalskriterium.

Vi vill också höja kvalitetskraven så att personaltätheten och andra kvalitetsrelaterade faktorer inte fortsätter vara väsentligt lägre i friskolor än i kommunala skolor samt stoppa överetableringen av skolor och ge kommunerna långsiktiga planeringsförutsättningar.

Tony Nilsson (S)
Ordförande SSU-Kristianstad