S: arbetar för att möta framtidens äldreomsorg.

Under fyra år har socialdemokraterna varit i koalition med liberalerna och centern i vår kommun. Vi har haft en stark majoritet som gett utrymme för utveckling. Under dessa fyra åren har det inom omsorgsnämndens verksamhetsområde skett en omfattande utveckling. Detta har varit möjligt för att vi vänt det ekonomiska underskottet […]