Anders Tell talar om varför just 1 maj är speciell för honom.