Marianne antog utmaningen och praoade i ett LSS-boende.

För en månad sedan fick jag ett rosa kuvert som innehöll en utmaning riktad till mig som LSS-ansvarig kommunpolitiker. Utmaningen innebar att jag skulle göra en veckas praktik på ett LSS-boende i kommunen. Bakom utmaningen stod funktionshinderbanan och representanter från funktionsrättsrörelsen. Syftet var att sätta fokus på att det råder […]