Var kom sandstranden ifrån?

Christina Borglund menar i ett svar till mig (29/3) att det är onödig lyx i det nya badhuset och nämner sandstrand som ett exempel på det. Det är bra med en konstruktiv debatt, det är det alltid, men det blir omöjligt att föra en sådan när den från Christina Borglunds sida bygger på fria fantasier. Det ska inte bli en sandstrand i det nya badhuset! Det har överhuvudtaget aldrig funnits med något sådant förslag. I familjebadet är det däremot möjligt att sätta upp en klättervägg, det har dock inget med själva bygget att göra.

Christina Borglund fortsätter sitt försök att ge sken av att ett badhus närmast omärkligt skulle kunna fogas in i Tivoliparken. Om vi gör tankeexperimentet att flytta byggnaden Tivolibadet med det innehåll den har idag, minus gymmet, till ”kanten av Tivoliparken” på andra sidan gångstråket mot naturum ryker minst halva hälsoträdgården och orangeriet. Då jag har uppfattat att Christina Borglund inte betraktar det som lyx att ha en terapibassäng och en undervisningsbassäng, utöver det som finns nu, blir det med nödvändighet ett ännu större intrång i Tivoliparken.

Jag upprepar det igen: De viktiga värden som tillförs i bassänger för föreningar, skolor, motionärer och för terapiändamål är i stor utsträckning skattesubventionerade. Familjebad och relaxavdelning bidrar till att göra badhuset till ett attraktivt besöksmål och dessutom till en bättre ekonomi för hela anläggningen.

Det påstås att jag är upprörd. Min diskussion i frågan är baserad på fakta grundade på de utredningar som gjorts sedan 2013. Däremot kan jag tycka att Christian Borglunds hållning som oppositionspolitiker är situationsanpassad. När frågan om placeringen av ett nytt badhus på bangårdsområdet retts ut, har kritiken bytt fokus så att det nu handlar om ”lyx” och fantasier om en placering av ett nytt badhus ”i kanten av Tivoliparken”. Den enda invändningen från KD, när beslutet om det nya badhuset fattades i kommunfullmäktige i december 2015 var, som jag konstaterat, att invänta Trafikverkets besked om bangårdsområdet. Inget annat.

Anders Tell
Kommunalråd (S)