Ungdomarna är våra bästa klimatambassadörer!

Idag lever runt 50 % av jorden invånare i städer och 2050 beräknas 70 % av vara stadsbor. I många av världens städer är kampen för överlevnad den avgörande frågan. De ekonomiska och sociala utmaningarna är tydliga även i Europa. Här behövs också befintlig infrastruktur och konsumtionsmönster ställas om till att bli mer långsiktigt hållbara. Klimatutmaningen är kanske den viktigaste utmaningen som vi står inför. En utmaning som vi Socialdemokrater tar på största allvar!

Vi har som en gemensam uppgift att förmedla kunskaper till våra barn och unga. De är våra bästa klimatambassadörer. I detta avseende spelar skolan en central och viktig roll. Skolan har uppdraget att förmedla kunskaper och verktyg för att förhålla sig till framtidens utmaningar. Hållbar utveckling är ett område som lämpar sig väldigt väl att exempelvis arbeta ämnesövergripande med. Det finns många vinster med detta; helhetssyn och gemensam bedömning är bara några exempel. Skolan har också ett mål om entreprenörskap. Eleverna kan rustas med både fakta och färdigheter samtidigt som fler elever kan bli nyfikna på samhällets utveckling. Just delaktighet är grunden för ett aktivt medborgarskap – att människor i sina olika roller får möjlighet att vara delaktiga och ta ansvar för att påverka utvecklingen. I läroplaner anges både entreprenörskap och lärande för hållbar utveckling som övergripande perspektiv. När undervisningen involverar elever i frågor såsom stadsutveckling, ges möjligheter att nå såväl undervisningsmål som sociala och ekologiska mål.

I vår kommun finns drygt 20 förskolor och skolor som är Grön Flagg-certifierade, vilket innebär att hållbarhetsfrågor både praktiseras och lärs in genom upptäckarglädje. I Kristianstads kommun finns också goda möjligheter att genomföra olika former av studiebesök eller på andra sätt i undervisningen väcka intresse för hållbar utveckling. Många skolklasser besöker till exempel Naturum eller använder uteklassrummen i Vattenriket. Hälsoträdgården i Tivoliparken kan också bidra till att öka intresset för odling, hälsa och en hållbar stadsmiljö.

I takt med att vi i Kristianstad satsar på solenergi, hållbar byggnation och hållbara transporter, vill vi Socialdemokrater rusta våra barn och ungdomar för framtiden.

Kristianstad kommun har satt igång en utbildning som heter ”klimatambassadörer”. Denna går elever och lärare tillsammans och kan sprida sina erfarenheter vidare till respektive skola. Vi ser gärna också att fler förskolor och skolor utifrån detta arbete går vidare till en Grön Flagg-certifiering.

-Barn och ungdomar är vår framtid och våra bästa klimatambassadörer!

Fredrik Winberg, (S)
Ulrika Tollgren, (S)