Svar till Henny Tillberg insändare ang. högskolebehörighet på yrkesprogrammen.

Henny skriver att ”Regeringens nya förslag om att göra alla gymnasieprogram högskoleförberedande skulle lämna dessa ungdomar åt slumpen”

Här har Henny Tillberg uppenbarligen missuppfattat det, då det är tanken att det ska göra raka motsatsen. Sedan Alliansregeringen tog bort den grundläggande behörigheten på yrkesutbildningarna har antalet elever sjunkit drastiskt. Svensk arbetsmarknad är beroende av att fler väljer yrkesprogrammen. Det är då viktigt att utbildningarna är attraktiva och att man inte försvårar framtida möjligheter till fortsatta studier på högskolor och universitet.

Det måste vara attraktiva utbildningar och som ger våra unga en stabil, bred och bra grund att fortsätta bygga sina liv på. Regeringen vill därför att även de elever som väljer yrkesprogram ska vara behöriga till högskolan så att man är rustad för ta sig an ett ev. yrkesbyte mitt i livet. Kunskap är nyckeln till ett samhälle där vi utvecklas som individer med öppenhet och där möjligheterna att växla karriär inte är en stor mur för de som väljer en yrkesutbildning i tidiga år, Henny skriver också att vi är i behov av varierande yrken, och att det behövs flexiblare vägar till yrkeslivet, det är just det denna regering gör, skapar möjligheter, inte sätter människor in i fack för vem som kan bli akademiker eller inte . ca 60 %  av Svenskt Näringslivs medlemsföretag uppger svårigheter att hitta kompetent arbetskraft. Precis som du skriver så vill inte alla bli akademiker, möjligheten att välja bort de behörighetsgivande kurserna kommer att finnas där för de som absolut vill göra ett aktivt val o välja bort, men verkligheten är politikens bästa rådgivare och här är rådet tydligt. Vår lösning är inte att sänka löner, vi höjer kunskaper & låter människor växa och på så sätt också arbeta för trygga anställningar och rätt kompetens. En win win för såväl bransch som individ.

Therese Larsson Sturesson
Kommunfullmäktigeledamot  (S)

Kristina Lindbåge
Regionfullmäktigeledamot (S)