Svar till Henny Tillberg insändare ang. högskolebehörighet på yrkesprogrammen.

Henny skriver att ”Regeringens nya förslag om att göra alla gymnasieprogram högskoleförberedande skulle lämna dessa ungdomar åt slumpen” Här har Henny Tillberg uppenbarligen missuppfattat det, då det är tanken att det ska göra raka motsatsen. Sedan Alliansregeringen tog bort den grundläggande behörigheten på yrkesutbildningarna har antalet elever sjunkit drastiskt. Svensk […]

Rapport från den Skånska distriktskongressen 2018 i Malmö

Runt 350 ombud, varav ett tjugotal kom från Kristianstads arbetarekommun, deltog i distriktskongressen som både arbetade fram vårt nya Skåneprogram och behandlade 157 motioner förutom sedvanliga årsmötesbeslut. Stämningen och samtalstonen var god och det var en arbetarrörelse peppad för valrörelse som träffades och kongressen inleddes av vår skånske ordförande Niklas […]