Mera matproduktion för jobb och tillväxt

Mera mat och dryck ska produceras i Sverige, både för att främja export och den inhemska marknaden. Kunskap och kvalitet – inte lägre löner – ska vara vägledande i konkurrensen.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför en omfattande satsning för att utveckla livsmedelsproduktionen i Sverige. Det kommer att stärka den regionala utvecklingen i Kristianstadsbygden och i Skåne. Här finns den odlingsbara marken. Här finns ett etablerat samarbete mellan näringsliv och samhälle som ytterligare kommer att stärkas. Krinova Science Park, som Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad äger tillsammans, är en nyckelaktör i utvecklingsarbetet.

De gröna näringarna har framtiden för sig. Det handlar om tillväxt, jobb och att värna och vårda skog och mark och att se möjligheterna i detta för framtiden. De små företagen, gårdarna och entreprenörerna är viktiga förutsättningar för att den inhemska livsmedelsproduktionen ska öka.
Regeringen har bland annat beslutat om satsningar på 78 miljoner kronor för att stärka forskning och innovation inom livsmedelssektorn. Särskilda insatser ska genomföras i Skåne, ibland benämnd ”Sveriges kornbod”, som stärker och kan utveckla innovationer och innovativa företag i livsmedelskedjan. Det bör betonas att regeringen har sett det arbete som görs i länet för att utveckla potentialen inom branschen. Det stöd som nu utformas ska bidra till att stärka innovationer och innovativa livsmedelsföretag i Skåne.

Krinova är Sveriges äldsta och största matinkubator. Krinova arbetar målmedvetet och strukturerat med stöd till nya livsmedelsföretag och utveckling av redan befintliga. Som ett led i utvecklingen av livsmedelsföretag har Krinova nu fått ett nationellt uppdrag av statliga Vinnova till ett treårigt projekt, om totalt nio miljoner kronor, som syftar till att stärka innovationer inom livsmedelsområdet i hela landet. Projektet genomförs i samarbete med Örebro universitet och en rad andra organisationer inom livsmedelsnäring och innovationsstöd.

Det här projektet innebär också en lokal och regional satsning på utveckling av livsmedelsföretag, med stöd av både Kristianstads kommun och Region Skåne. Syftet med stödet från kommun och region är att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och medelstora livsmedelsföretag i regionen.
Det är regionalt och lokalt som den faktiska produktionen och innovationerna uppstår och utvecklas. Det regionala innovationsstödet är därför viktigt för att livsmedelskedjan ska kunna utvecklas. Målet är tydligt: Sverige ska producera mer mat. Innovation och forskning är av stor vikt för att vi ska kunna ha en livsmedelsindustri i framkant. Det ger jobb, utveckling och hållbar tillväxt.

Anders Tell                                                                    
Kommunalråd (S)                                                      
Kristianstads kommun Kristianstad

Annelie Karlsson
Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet (S)
Skåne norra och östra valkrets

Per-Arne Håkansson
Riksdagsledamot, näringsutskottet (S)
Åstorp, Skåne norra och östra valkrets