Internationella kvinnodagen

Idag den 8 mars vill vi passa på att extra uppmärksamma jämställdhetsarbete då vi sedan 1977 firar Internationella Kvinnodagen!

Internationella kvinnodagen är ingen vanlig temadag som firas av ett fåtal anhängare som gillar en viss typ av kaka, utan en dag som har sin botten i socialistisk kamp för kvinnors rättigheter. Det kan kanske tyckas att vi i Sverige har nått långt gällande jämställdhet och att kvinnor och män ses som lika värda. Men är det helt jämställt då?  Ska vi sluta fira denna dag och luta oss tillbaka och vara nöjda med det arbete som redan gjorts och görs för jämställdhet?

Nej! Metoo-upproren visar med all tydlighet och kvinnor och män fortfarande lever under oket av patriarkala strukturer. Synliggörandet av dessa är avgörande för att kunna förändra dem och bollen är satt i rullning.

Vi socialdemokrater menar också att vi har mycket kvar att göra för att minska den ekonomiska klyftan mellan män och kvinnor. Inte minst måste vi börja agera mot löneskillnader mellan män och kvinnor. Utvecklingen mot jämställda löner går alldeles för långsamt. En arbetsmarknad där kvinnor och män kan delta på samma villkor ger en starkare ekonomi och är bra för individen och för samhället. I en jämförelse mellan män och kvinnors genomsnittliga lön på arbetsmarknaden 2016 så hade kvinnor 88 procent av mäns lön, dvs. en löneskillnad på 12 procent. En kvinna tjänar alltså i genomsnitt 4 200 kr mindre i månaden än en man som utför samma arbete. Omräknat i tid innebär det att män som arbetar och får betalt hela sina arbetsdag mellan kl.8:00-17:00 för oss kvinnor innebär att vi arbetar gratis sista timmen efter kl: 16:02. Vi kräver lön för hela arbetsdagen!

Vår feministiska regering jobbar aktivt för att kvinnor och män ska ha rättvisa förutsättningar att forma sina egna liv. Lika delar av ansvaret men även lika delar av förutsättningarna, det är vad vi socialdemokrater aktivt kämpar för.

Vi måste fortsätta kampen! #lönheladagen

Kristina Lindbåge (S)

Therese Sturesson (S)