Dags för ett nytt badhus!

Christina Borglund (KD) konstaterade nöjt i Kristianstadsbladet den 23/3 att hennes parti nu har fått Moderaterna att ansluta sig till ansträngningarna att försena och förhala ett badhusbygge.
Christina Borglund har krävt ”omtag” i badhusfrågan för att pröva förslaget att bygga badhus i Tivoliparken. Peter Johansson (M) har i kommunstyrelsen yrkat avslag på hela förslaget om ett nytt badhus, utan att ha något eget förslag alls.

Jag kan för min del konstatera följande:
Redan i december 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt badhus, lokaliserat vid Krinova och bowlinghallen på Näsby. Moderater och kristdemokrater ville skjuta lite på beslutet tills slutligt besked kommit om möjligheten att bygga på bangårdsområdet. Av det skälet avstod de från att delta i beslutet. De röstade alltså inte nej till det förslag som förelåg med allt det innehåll som de nu kallar lyx. Inte ett ord om det! Två gånger har vi sedan dess fått tydliga svar från Trafikverket, senast i början av det här året. Svaret är att kommunen kan få tillgång till marken tidigast 2022. Därefter ska rälsen rivas upp och marken saneras och ingen kan överblicka exakt vilket år det kan gå att börja bygga ett badhus på bangårdsområdet.

Frågan är hur länge Kristianstad skulle bli helt utan badhus om vi ska invänta bangårdsområdet. Avsikten är att Tivolibadet ska hållas öppet tills ett nytt badhus står klart. Det blir allt svårare och dyrare att hålla det i skick. Ytterligare tidsförskjutningar får pengarna att bokstavligen rinna iväg genom sprickorna i betongen. Ingen vet hur länge det går att hålla emot det accelererande förfallet.

Sanningen är att sökandet efter en lämplig badhustomt har pågått sedan 2013. Ett tiotal platser har utretts. Det finns ett gediget utredningsmaterial. Det är svårt att se vad det ”omtag” som nu krävs faktiskt kan innebära i praktiken. Om det verkligen hade funnits en central tomt att tillgå hade den redan upptäckts i utredningarna. Det enda ett ”omtag” betyder är att badhusbygget skjuts på framtiden och därmed sannolikt bli dyrare.

Christina Borglunds idé att bygga ett badhus i ”kanten av Tivoliparken” är helt orealistisk. Ett badhusbygge skulle i verkligheten göra ett mycket stort intrång i den anrika Tivoliparken och i den uppskattade hälsoträdgården.

Att krympa badhuset genom att rensa bort ”lyx” som rutschbanor och plasklek vore negativt både för barnen och för badhusets ekonomi. I familjebadet får barn leka sig till vattenvana. Till familjebad och relaxavdelning är besökare beredda att betala inträde, medan de viktigaste avdelningarna för skolornas undervisning och för föreningar, motionärer och rehabilitering i stor utsträckning är skattesubventionerade. Ett kompletterande utbud som lockar betalande besökare bidrar alltså till att förbättra badhusets ekonomi.

Att bara säga nej och förhala ett badhusbygge är inte att ta ansvar. Det är dags att gå vidare med planeringen nu om ett nytt badhus ska kunna stå klart innan Tivolibadet måste stängas.

Anders Tell
Kommunalråd (S)