Arbetskläder till personalen i vård och omsorg

Den 10 mars fanns en insändare från Åke Nyholm med rubriken ”Självklar arbetsmiljöfråga”. Insändaren gällde arbetskläder till personalen som arbetar i omsorgsförvaltningen.

Nyholm skriver med anledning av att Stefan Löven och Lena Hallengren besökt ett äldreboende och där noterat behovet av fria arbetskläder. Nyholms förhoppning är att jag skall lyssna på min partiordförande och tycker att det är pinsamt för nämnden att man inte löst en så självklar arbetsmiljö fråga.

Nyholm har en gång tidigare ställt samma fråga i ett mail till mig den 19 januari 2018 och fick svar tre dagar senare.

Precis som Nyholm skriver är detta en viktig och en självklar fråga. Personal som arbetar inom vård och omsorg skall ha tillgång till arbetskläder. Frågan om arbetskläder hade varit en icke fråga på en mansdominerad arbetsplats.

Men nu är det inte så illa som Nyholm vill göra gällande, omsorgsnämnden har snart frågan i mål.

Omsorgsförvaltningen har under många år kunnat erbjuda större delen av personalen fria arbetskläder. Personal som varit tillsvidareanställd har fått en summa årligen för inköp av arbetskläder. Man har själv valt vilka kläder man önskat köpa. Summan som betalats ut har kanske inte fullt ut räckt till det man önskat.

För några år sedan kom riktlinjer som innebär att personal skall ges möjlighet att byta kläder dagligen. Arbetar man på vård och omsorgsboenden finns det tillgång till kläder i den omfattning som behövs för byte varje dag. Omsorgsförvaltningen hyr dessa arbetskläder för personal som arbetar i hemtjänsten gäller fortfarande samma rutiner som tidigare. Man får en summa på 1172 kronor per person och år för inköp av kläder. I anslutning till arbetsplatsen skall det finnas tillgång till tvättmaskin där kläderna kan tvättas. Meningen är inte att kläderna skall tvättas hemma.
Förvaltningen arbetar med att lösa frågan om hyr kläder även till personalen som arbetar i hemtjänsten. Lösningen beräknas vara klar under budgetåret 2019.

Trots att omsorgsnämnden är på god väg borde klädfrågan varit fullt ut genomförd för samtlig personal för länge sedan.

Marianne Eriksson
Omsorgsnämndens ordförande