Ensamhet

De senaste dagarna har två artiklar berört människors ensamhet, framförallt äldre personers ofrivilliga ensamhet. Detta har Omsorgsnämnden uppmärksammat de senaste åren. Förvaltningen arbetar därför med många olika insatser för att ge möjlighet att bryta ensamheten. Det görs bl.a. genom arbetet på våra mötesplatser.

Mötesplatser för seniorer är en plats att gå till för att känna gemenskap och glädje. Man arbetar utifrån social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor. En del av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I vår kommun finns 17 mötesplatser där man kan delta i olika aktiviteter. För att nå många, flyttar mötesplatserna ut i byarna där det saknas permanenta mötesplatser. Här sker ofta en samverkan med föreningslivet.
Utbudet av aktiviteter är stort för att tillgodose olika önskemål.
En mötesplats har bl.a. satsat på internetcafé. Tre surfgrupper är igång i staden och på landet. Varierande kultur aktiviteter erbjuds, här finns ett samarbete med flera kulturaktörer.

Mötesplatserna arbetar med integration. En ny mötesplats har öppnat på Gamlegården. Här finns ett samarbete med Näsby vårdcentral som hänvisar patienter som upplever behov av gemenskap och att få komma in i ett sammanhang. Syftet är att förebygga ofrivillig ensamhet.

Ca 300 personer ingår i frivillig verksamheten. Man utför gemensamma aktiviteter på mötesplatser och vård-och omsorgsboende med stöd från frivilligsamordnaren.
Intresset för att bli volontär är stort. Som volontär kan man vara sällskap vid promenader, ha telefonkontakt med någon som upplever ofrivillig ensamhet.

Kontaktperson kan man erbjudas när man behöver social gemenskap eller upplever ensamhet.

Man träffas regelbundet för samtal, promenad till mötesplats eller annan aktivitet. Syftet är att utveckla en trygg och regelbunden relation, skapa social gemenskap. Kontaktperson kräver biståndsbeslut.

Uppsökande hembesök får man när man fyllt 77 år. Man får information om omsorgsförvaltningens insatser. Besöket kommer att utvecklas för att förebygga en funktionsnedsättning, behålla en god hälsa och ett fortsatt oberoende.

En annan del av det förebyggande arbetet är att möta den demografiska utvecklingen. Vi vet att vi blir fler och att vi blir allt äldre. Fler och fler får fylla 100 år. Det är positivt eftersom forskningen visar att de flesta får vara friska och aktiva upp i åldern. Men vid någon tidpunkt sviktar hälsan och vi behöver stöd och hjälp från samhället. Vi kan hjälpas åt att senare lägga behovet av hjälp genom att möta åldrandet på ett positivt sätt. Tänka hälsosamt åldrande, fortsätta utveckla mötesplatserna och aktiviteterna där. Men också tänka tillgänglighet och närhet i samhällsplaneringen, då kan fler vara självständiga längre.

För att nå ett hälsosamt åldrande samverkar omsorgsförvaltningen bl.a. med h Skåne idrotten i form av Senior sport school som pågått sedan våren 2016. Deltagarna vittnar om en minskad ensamhet genom social gemenskap, man har kommit igång med hälsosam träning och fått en nystart i livet. Många fortsätter att träffas med mötesplatserna som bas. Två medarbetare kommer att arbeta med utveckling av hälsa och träning. Övrig seniorträning kommer att utvecklas på mötesplatserna såsom matlagningskurser för äldre män, seniorvandringar och studiecirklar i ämnet. Det är viktigt att arbetet med att bryta en ofrivillig ensamhet och ett hälsosamt åldrande fortsätter och utvecklas i samverkan med andra aktörer.

Marianne Eriksson
Omsorgsnämndens ordförande