Socialdemokratisk reformpolitik har gett gott resultat

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har arbetat hårt för ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget. Överskottet i statsfinanserna beräknas bli 80 miljarder kronor. Hälften av det vill vi använda till att betala av på statsskulden, medan vi vill använda den andra hälften till kraftfulla investeringar. När Sveriges ekonomi går starkt ska det märkas i vardagen. Nationell politik hänger ihop med den som händer lokalt, i kommunerna.

Vi ser en mycket positiv utveckling på arbetsmarknaden med över 200 000 fler i arbete och ungdomsarbetslösheten har halverats. Vi har klarat 90-dagarsgarantin för ungdomarna. Sysselsättningsgraden för alla grupper ökar och arbetslösheten har gått ner med över en procentenhet. Det finns 100 000 lediga jobb, samtidigt som arbetslösheten är för hög. Vår bedömning är att arbetslösheten sjunker de kommande åren.

Årets reformer ökar tryggheten i samhället med satsningar på polis och försvar, men även genom att stärka sjukvården och skolan. Vi har fördubblat intagningen till polisutbildningen och vi vill ha 10 000 fler polisanställda till år 2024. Detta ger högre polisnärvaro lokalt. En av satsningarna handlar om grundskolan, om en förbättrad elevhälsa och annat elevstöd. Det innebär för Kristianstads kommun 20 nya tjänster 2018. Vidare har vår kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen lett till en statlig byggbonus på över 17, 8 miljoner kronor. Det byggs nu fler bostäder än på flera decennier. I Kristianstad planeras för 600 bostäder om året de närmaste åren.

Vi vill ge barnfamiljerna en tryggare ekonomi. Barnbidraget kommer att höjas från och med mars månad i år och så även studiebidraget för gymnasieungdomar. Barnbidraget kommer under en period av livet då man behöver lägga ganska mycket pengar på vinterskor, blöjor och overaller. Även barnfamiljer med försörjningsstöd tar del av barnbidragshöjningen. Satsningen innebär att barnbidraget och studiebidraget höjs till 1250 kronor per barn och månad. Med den här typen av satsningar stärker vi den generella välfärden och minskar därigenom ojämlikheten. Sverige ska hålla ihop.

Du som med slit och arbete byggt vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. Sveriges två miljoner pensionärer förtjänar trygghet, lön och pension ska beskattas på samma sätt. Skatten sänks för 3 av 4 ålderspensionärer med upp till 410 kronor i månaden. Skillnaden i beskattning mellan lön och pension ska vara helt borta 2020.

För att förbättra för dem som har det tuffast höjer vi bostadstillägget för 290 000 pensionärer med upp till 470 kronor per månad. Skattesänkningen tillsammans med höjt bostadstillägg innebär för en ensamstående pensionär att det kan bli nära 11 000 mer i plånboken per år.

Vi ser nu konkreta resultat av socialdemokratisk politik. Vi är stolta, men inte nöjda, och med ditt förtroende kan vi fortsätta denna reformpolitik.

Annelie Karlsson (S)
Riksdagsledamot
Kristianstad

Anders Tell (S)
Kommunalråd
Kristianstads kommun