2018 är snart slut och likaså denna mandatperiod för omsorgsnämnden.

Det gamla styret lämnar plats för det nya. Det är dags att göra en tillbakablick. I januari 2016 öppnade vi ett nytt boende för demenssjuka på Tätörtsvägen i Åhus. Ett bo-ende som drivs som självstyrande av medarbetarna. Det första i sitt slag i vår kommun. Ännu ett boende för demenssjuka […]

Inför julen…

Så här inför julen får Röda Rosen en del tankar om det gångna året. Vissa påstår att vi inte har någon regering, andra att det är bara en sandlåda. Som Röda Rosen ser det kan det aldrig kompromissas om arbetsrätten som Centern vill ha den. Arbetsrätten behöver säkert reformeras till […]