Vinstreglering av skolan

Vi socialdemokrater vill införa vinstreglering i skolan för att säkerställa att skattepengar används till det som de är avsedda för. Pengar avsedda till utbildning ska gå till utbildning. Därför är det inte alls konstigt att de som tjänar på att ta ut stora vinster ur våra gemensamma resurser också är desamma som skriker högt nu.

Vi bejakar en mångfald även på detta område, men bevakar också elevernas rätt till god utbildning. De föräldrakooperativa förskolorna eller skolor, som likt Antonskolan i Kristianstad har god utbildning som huvudsyfte, är berikande för medborgarna.

Varför föreslår vi då vinstreglering? Jo, för att några stora skolföretag har lagt under sig en allt större del av denna  sk ”marknad”. 70 % av landets friskoleelever går i 3 storföretags skolor med en genomsnittlig vinstmarginal på 40 %. Mångmiljonbelopp går rakt ner i privata fickor eller används till att köpa upp mindre konkurrenter och därmed öka sin marknadsandel. Skolmarknaden är inte en marknad som andra. Är man missnöjd med lånet byter man bank. Men barndomen går inte i repris. Bristande kunskaper kostar i lidande både för den enskilde, men även skattepengar för att reparera de värsta bristerna.

“Men om utbildningen är bra är det väl bra att den går att göra till ett lägre pris?” Skolan är en komplex verklighet. Huvudsyftet med företagande är och förblir att bedriva vinstdrivande verksamhet. Det gäller att leverera minsta möjliga utan att försäljningen påverkas negativt när intäkterna är målet och verksamheten medel. De med krassa vinstintressen kommer att påverkas och driver därför också kampanjer mot vinstreglering för att säkra sina inkomster. Ett av dessa företag äger 5 fristående gymnasieskolor i vår kommun och denna koncern redovisade i den senaste tillgängliga statistiken, en personalomsättning på över 20 % medan kommunens ligger under 10 %.

Skolmarknaden är inte fri. Samtliga intäkter är skattepengar. Kunden betalar inte själv och marknaden saknar priskonkurrens. Marknadens kvalitetsbegrepp är inte detsamma som utbildningskvalité. Gratis körkort, sovmorgnar, äta på stan eller en glättig broschyr är faktorer som spelar in då eleverna väljer.

Resurser avsedda till undervisning ska användas så att alla elever får samma chans att lyckas i livet. Och detta oavsett ifall verksamheten är fristående eller kommunal. Kan nämnas att Margaret Thatcher var och studerade det svenska friskolesystemet men förkastade det som alltför extremt. Sverige är faktiskt det enda landet i världen som har ett helt oreglerat skolsystem utan vinsttak, sedan systemet skrotades i Chile!

Det aktuella förslaget innebär ett vinsttak som i praktiken ligger på runt 10 % och att allt därutöver ska återinvesteras i verksamheten. Skoluppdraget handlar huvudsakligen om att förmedla kunskaper men utgörs även av ett vidare samhällsuppdrag, att förbereda barn- och ungdomar för framtida arbetsliv och vuxenliv som demokratiska medborgare.

Ulrika Tollgren (S)
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Kristianstad