Gott Nytt År!

Jo, nog menar Röda Rosen att det finns fog för att utbrista i detta glädjefyllda utrop inför ett nytt löftesrikt år. 2018 kan bli ett riktigt bra år! Det betyder inte att undertecknad röda ros på något sätt underskattar eller förringar de många utmaningar vårt land står inför. Det innebär däremot att vi har en regering som ser utmaningarna och som också tar dig an dem.

Nationens ekonomi är nu välskött och det bäddar för offensiva åtgärder inom många områden. Sverige får mycket goda omdömen i internationella jämförelser när det handlar om allt från tillväxt och innovationer till jämställdhet och välfärd. Vi kan med rätta vara stolta över det som arbetarrörelsen har åstadkommit, men inte nöjda med allt det vi ser omkring oss.

Den riktigt stora segern för socialdemokratin är den om den generella välfärden. Inget parti kan vinna val om man inte också sluter upp bakom den välfärdsmodell som bygger på det gemensamma; den gemensamma finansieringen via skatten och det gemensamma ansvarstagandet för skolan, vården och omsorgen och en hel del annat som vi i vårt land kommit på att det är bättre att vi löser gemensamt än var och en för sig.

Sen finns det partier som försöker tuta i folk att man både kan få rejäla skattesänkningar och samtidigt massor av mer resurser just till skolan, vården och omsorgen, men därutöver även till polis och militär och annat som kan behövas för vår trygghets skull. Röda Rosen är för sin del rätt säker på att de flesta inte låter sig luras av sådant trixande. Det fungerar helt enkelt inte på det viset.

Önskelistor är populära så här års och Röda Rosen vill för sin del publicera följande lista med önskningar för det kommande året, 2018:

1. Jämlikhet
Det är något av det allra starkaste, mest mänskliga politiska budskap som finns, enligt Röda Rosens mening. Det torde inte finnas någon naturlag som säger att samhällen blir bättre med stora klyftor. Vi finns här, vi människor, på vår jord. Låt oss då också göra det bästa möjliga för oss alla. Allt annat är inhumant och ociviliserat.

2. Trygghet
Vi ska vara trygga i våra liv. Trygga i vardagen; i skolan, i omsorgen och på gator och torg. Det bästa medlet för att nå det trygga samhället är alla ungas lika möjligheter till trygga uppväxtförhållanden och en bra utbildning. För vuxna handlar det möjligheter till bostad och egen försörjning. Trygghet är också att känna sig hemma, förstå och känna delaktighet i det som är vårt gemensamma ansvar för ett gott samhälle.

3. Frihet
Var och en av oss ska äga makten över det egna livet, fritt få söka vägval så länge det egna valet inte leder till någons annans ofrihet. Varje ung människa, pojkar och flickor ska kunna söka sin egen väg utan tvång från andra. Flickor och unga kvinnor ska aldrig någonsin behöva utstå förtryck, övergrepp och tvång. Det är rent barbariskt och hör inte hemma i ett modernt och civiliserat land.

Allt det här handlar om vart vi vill komma. Inget sker av sig självt, det har socialdemokratin visat med all tydlighet i mer än 100 år. Det är det här som är politik och politisk kamp. Varje steg från ojämlikhet, otrygghet och ofrihet till jämlikhet, trygghet och frihet är kamp.

”Det vi brukar kalla ’svenska värderingar’ kom inte till oss som de ser ut idag, utan de växte fram”, läser Rosen på en borgerlig ledarsida. Inget kan vara mer fel. Det finns inget som ”växer fram” alldeles av sig självt. Det handlar om kamp och viljan att utveckla samhället i en viss riktning. Eftersom vi människor försetts med förmågan att tänka, känna och handla har vi de verktyg vi behöver. Vi är förvisso mäktiga att göra ont, det har historien med alla sina tragedier sannerligen visat, men vi har också förmågan att göra gott. Att i det politiska arbetet sträva efter jämlikhet och jämlika livsvillkor kan inte vara något annat än gott.

Så Gott Nytt År, det nya året 2018!

Nyårsafton 2017