Vill Alliansen privatisera akutsjukhuset i Kristianstad?

Två sjukhus i Skåne lovar Alliansen att privatisera, enligt vad som framkommer i deras budgetförslag för 2018 avseende Region Skåne. Men de vill inte säga vilka, trots upprepade frågor från media och andra politiska partier. Vi socialdemokrater känner oro för att sjukhuset eller att verksamheter som fungerar väl i Kristianstad kommer att privatiseras. CSK är ett akutsjukhus som är mycket viktigt för hela Skåne, i synnerhet alla patienter som får vård på sjukhuset. 

Vi tror att en privatisering av akutsjukhuset i Kristianstad skulle få negativa konsekvenser för vården. Att ha alla sjukhus i offentlig regi, i synnerhet akutsjukhusen, underlättar samarbetet mellan sjukhusen. Det får betydelse för arbetet med förbättrad tillgång till vård vilket är avgörande för ett tätt samarbete vid akutsjukvård. Vi socialdemokrater värnar om sjukhuset i Kristianstad. Vi tycker att alla sjukhus i Skåne är viktiga och vill att de ska få finnas kvar i offentlig regi och utvecklas.

Ett av argumenten för privatisering är att personalen vill detta, inom vilken verksamhet då? Personalen behöver arbetsro, få ägna sig åt vårda, behandla och förebygga sjukdom. Inte driva sjukhus.

Vi har tidigare varit överens, över partigränserna, om att satsa på sjukhuset i Kristianstad. Per Einarsson, kristdemokrat och 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh som ansvarar för vården i Kristianstad har tidigare påtalat att genomtänkta politiska förslag gynnar skattebetalarna bäst. Men frågan är om Per Einarsson verkligen tycker att en privatisering av ett akutsjukhus är ett genomtänkt politiskt förslag? Vad skulle hända med akutsjukvården i Kristianstad och samarbetet med de andra akutsjukhusen i Skåne om CSK privatiserades?

Vi socialdemokrater vill inte privatisera sjukhuset i Kristianstad. Istället vill vi satsa på och utveckla sjukhuset och den kompetens som finns, i fortsatt offentlig regi. Det är viktigt att sjukvården får långsiktiga spelregler istället för att riskera en privatisering, med all den oro detta skulle innebära. Personalen behöver stabilitet och arbetsro så att personalen kan ägna sig åt att vårda, behandla och förebygga sjukdom.

Invånarna i Kristianstad har rätt till ett besked om hur Alliansens planer för CSK ser ut framöver. Vad skulle hända med sjukhuset i Kristianstad om Alliansen tar över styrningen i Region Skåne efter nästa val? Allianspartierna måste ge besked om de vill privatisera CSK eller inte?

Kristina Lindbåge (S), Kristianstad
Ledamot i Regionfullmäktige