Vi i majoriteten i Kristianstad satsar på skolan

Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet satsar 5,3 miljoner på 20 nya tjänster som ska öka jämlikheten i skolan. Läs mer om satsningen: 20 nya tjänster för ökad jämlikhet i grundskolan

Satsningen på totalt 10,6 miljoner kommer att fördelas på följande tjänster: Fördelning av tjänsterna