Rösta för fortsatta (S)atsningar!

I september nästa år är det dags att gå till valurnorna igen. Rösträtten är något vi skall vara mycket stolta över och rädda om – använd denna möjlighet! Vi Socialdemokrater vill fortsätta att bygga ut vår gemensamma välfärd och fortsätta arbetet med att sluta klyftorna. Med en Socialdemokratisk ledd regering har Sverige en av de högsta tillväxttakterna i Europa. Sysselsättningsgraden ökat stadigt och är nu den högsta på 25 år och arbetslösheten fortsätter att sjunka. Detta är bra, men inte tillräckligt. Vi Socialdemokrater vill att fler människor skall få del av den gemensamma välfärden.

Som en del i detta vill vi öka barnbidraget samt studiebidraget för studerande med 200 kronor. Det är första gången på över 10 år som bidragen höjs. Syftet med satsningen är öka jämlikheten och underlätta för Sveriges barnfamiljer. Sverige växer och det är bra. Därför vill vi även fortsätta att bygga bostäder. Sedan den nuvarande regeringen tillträdde 2014 har den största statliga bostadssatsningen på 20 år genomförts och bara under 2017 förväntas fler hyresrätter än bostadsrätter byggas. 2017 påbörjas byggnation av över 70 000 bostäder, det ligger på nivåer som vi inte haft på väldigt länge. Det är bra, men vi är inte nöjda.

Alltfler skall få del av välfärden. Därför vill vi sänka skatten för våra pensionärer ytterligare och fördubblar satsningen för 2018. I början av 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år. Sveriges ekonomi är god och skall komma fler till del.

Klimatet är vårt tids ödesfråga – en utmaning som vi måste ta på allvar. Redan nästa år vill vi satsa ytterligare 5 miljarder kronor på miljö- och klimatarbetet i Sverige för att minska utsläppen och skapa jobb och utveckling i Sverige. Detta gör att Sveriges kommuner får möjligheter att arbeta ytterligare med klimatfrågorna. Detta gäller exempelvis fortsatt satsningar på solceller, laddstationer för elbilar och att bygga ut cykelnätet. Både kommuner, företag och föreningar har möjlighet att söka medel ifrån den statliga satsningen ”Klimatklivet”. Genom att vi aktivt satsar på klimatet, skapar vi även naturliga förutsättningar för fler arbetstillfällen och kan utveckla forskningen inom området. Detta gynnar i sin tur vår gemensamma välfärd.

Den svenska välfärdsmodellen är en del av det som gör Sverige på många sätt unikt. Genom att ställa krav på varandra och ta ett solidariskt ansvar utvecklar vi vårt gemensamma samhälle. När välfärden finns där och omfattar alla vågar vi mer; söka nytt arbete, starta företag, bilda familj eller börja studera. Det tjänar vi alla på. Men välfärden skall också finnas där när vi mer sjuka eller arbetslösa, det är ett trygghetssystem.

Vi Socialdemokrater vill ha ett Sverige som håller samman. Vi vill ha ett Sverige där alltfler skall få del av välfärden och kan känna sig trygga.

Fredrik Winberg (S)
S-ledamot kommunfullmäktige i Kristianstad