I en jämlik skola ska alla elever ha möjligheten att nå kunskapsmålen

Sedan Sverige låg i topp i PISA-undersökningarna vid millennieskiftet har skolresultaten sjunkit fram till 2016, då resultaten äntligen börjat vända uppåt. Svenska elever presterar nu över eller på genomsnittlig nivå jämfört med övriga OECD-länder avseende alla tre kunskapsområdena, läsförståelse, matematik och naturvetenskap.Men skrapar vi lite på ytan visar undersökningen också att klyftan mellan de elever som lyckas och de som lämnas efter blivit allt större. Detta kan vi socialdemokrater aldrig acceptera!

Skolan ska ge alla elever möjligheter att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund eller behov. Ju tidigare insatser, desto bättre. Förskolan och förskoleklassen arbetar redan i dag efter fastställda läroplaner, men från och med nästa år kommer förskoleklassen att bli en obligatorisk skolform. Detta innebär att skolplikten förlängs till tio år.

En läsa-skriva-räkna-garanti-införs i förskoleklassen och lågstadiet. Läslyftet förstärks och förlängs och kommunalt följs detta upp med exempelvis satsningen på förskolebibliotek.

Språket är nyckeln till inlärning oavsett om det gäller svenska, matematik eller något annat ämne och läsningen behöver erövras så tidigt som möjligt. Att läsa är dessutom en fantastisk vana som öppnar dörrar till nya världar på många sätt!

Olika kommuner har olika förutsättningar och utmaningar. Ett nytt statligt stöd som i större utsträckning fördelas efter behov införs för att förstärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i hela landet.
Grundläggande högskolebehörighet kommer återigen att ingå i alla gymnasieskolans yrkesprogram. Detta krävs för att eleverna ska ges möjlighet möta upp både kraven från arbetslivet och yrkeshögskolorna. Elever som inte vill ha denna behörighet kommer hädanefter att få göra ett aktivt bortval.

Vuxenutbildningen ger fantastiska möjligheter att läsa in nya ämnen eller ge en andra när så behövs. Men för den som i vuxen ålder inser att man hellre borde valt ett yrkesprogram har valmöjligheterna varit få. Detta samtidigt som många “heta” branscher i exempelvis byggsektorn inte lyckas hitta utbildade medarbetare. Siffror visar att företagarna endast i hälften av fallen lyckas att rekrytera folk med eftersökt kompetens. Därför är satsningarna på ett utbyggt yrkesvux både efterlängtade och nödvändiga.

Regeringens förslag till budget för 2018 har en tydlig inriktning. Vi socialdemokrater lovar att kämpa för att varenda elev ska få samma chans att lyckas!

Ulrika Tollgren (S)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden, Kristianstad

Annelie Karlsson (S)
Riksdagsledamot, Kristianstad