Rösta för demokratins skull!

Den 17 september väljer vi representanter till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Att använda sin möjlighet att påverka handlar om att ta reda på vad kandidaterna till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte vill med kyrkans verksamhet. När du vet det, kan du lägga din röst på den eller dem som vill arbeta för det som är viktigt för dig och det du värdesätter.

Att inte ta tillvara sin röst, är att lämna walk over och låta andra bestämma. Eftersom varje röst väger så tungt, kan resultatet bli att kyrkan får andra beslutsfattare och därmed annan inriktning än den som ”soffliggaren” hoppas på.

Vi, socialdemokrater, vill ha en kyrka som finns för dig vid viktiga tidpunkter i livet som dop, konfirmation, vigsel och begravning – men också när livet ställer särskilt stora krav.

Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i hög utsträckning av kyrkan. Successivt har sedan dessa verksamheter blivit en del av den skattefinansierade välfärden.

För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar, inte bara dem som ofta deltar i gudstjänstlivet, utan alla som bor inom församlingen. En öppen folkkyrka ser sig själv, grannen, världen och vill vara en del av både samtiden och framtiden.

Det finns de som vill vrida klockan tillbaka, där människors lika värde och rätt ifrågasätts, och där rätten för varje individ att finnas helt och fullt sätts i fråga; En kyrka där homosexuellas rättigheter inte respekteras, där kvinnors och mäns lika värde ifrågasätts och där de många medlemmarnas röster inte blir hörda. Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan skall vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.

Vill du också ha en öppen och demokratisk kyrka lägg din röst på socialdemokraterna!

Birgitta Larsson Lindelöf
För Socialdemokraterna i Kyrkovalet Kristianstad