Heléne Fritzon blir ny migrations- och biträdande justitieminister

Sedan den politiska oppositionen klargjort att man avsåg att väcka misstroendevotum mot infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist, meddelade Stefan Löfven idag, den 27 juli 2017,  att han beslutat ombilda regeringen. I den nya regeringen har nu Helene Fritzon utsetts till migrations- och biträdande justitieminister.

Vi socialdemokrater i Kristianstad är mycket glada av två skäl; dels över vår statsminister Stefan Löfvens säkra hantering i den uppkomna situationen och dels över utnämningen av Heléne Fritzon till migrations- och biträdande justitieminister.

Heléne har en lång politisk erfarenhet från kommunpolitiken i Kristianstad. Hon har en bakgrund från framför allt skolområdet och som socialdemokratisk gruppledare  i kommunfullmäktige sedan 2002. Heléne var kommunstyrelsens ordförande under åren 2002-2006 och innehar också det uppdraget under innevarande mandatperiod, i det blocköverskridande styre mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern, som nu styr i en majoritet i kommunen.

Heléne har varit det skånska partidistriktets ordförande, är ledamot av partistyrelsen och har varit ledamot i dess verkställande utskott. Heléne har sedan lång tid uppdrag i SKL:s förbundsstyrelse och är nu ordförande i dess Förhandlingsdelegstion.

Ur ett kommunalt perspektiv ser vi att det är mycket värdefullt med en erfaren och mycket kompetent politiker från den kommunala arenan, som nu får ansvaret nationellt  för migrationsfrågorna. Heléne är mycket väl bekant med de frågor som kommunerna har att hantera beträffande bostäder, sysselsättning och utbildning och som rör nyanlända flyktingar.

Vi socialdemokrater i Kristianstad önskar Heléne all framgång i detta viktiga och svåra uppdrag!