Vi tar klimatutmaningen på allvar!

Utsläppen ifrån transportsektorn är en stor utmaning för Sverige. För att vi skall få ett socialt och ekonomiskt hållbart Sverige, är det viktigt att resor sker på ett miljöanpassat och effektivt sätt. Därför är det viktigt att vi i Sverige är drivande i arbetet för en omställning till förnyelsebara bränslen. Här ligger ett stort ansvar på våra kommuner – det handlar om att vilja!

Riksdagen har satt ett mål om fossilfrihet 2030. För att nå detta mål, krävs att fler åtgärder vidtas. I Kristianstad kommun finns ett mål om ett fossilfritt Kristianstad 2020.

Den 1/7 kommer nästa viktiga steg i klimatarbetet, då klimatväxling införs i kommunen – ett viktigt steg för att nå fossilfria transporter.

Vårt lokala klimatväxlingssystem innebär att en klimatavgift tas ut på resor och transporter som förtroendevalda och anställda i Kristianstad genomför i tjänsten. Klimatavgiften skall bidra till att kommunens förvaltningar gör rätt miljöval vid resor och transporter.

Några kommuner, exempelvis Lund, samt Region Skåne och Götalandsregionen, har idag system med klimatväxling. I Lund har man avgiftsbelagt resor med egen bil i tjänsten med 5%, flygresor med 15% och tågresor med 0%. Kristianstad kommer att ha en likande modell.

Som ett exempel kan vi ta Region Skåne, där efter modellens införande 2012, tjänsteresorna med fossildriven privatbil minskat med 10% och tågresorna till Stockholm ökat ifrån 31% 2012 till 40% 2014 på bekostnad av flyget. Detta medför synnerligen goda effekter på klimatet.

Klimatavgiften kan sedan föras tillbaka till respektive förvaltning mot att det används till olika klimatåtgärder, exempelvis laddstolpar för elbilar, inköp av elcyklar eller utbyggnad av solceller.

I detta sammanhang vill jag också lyfta fram att kommunen, tillsammans med C4 Energi tagit fram en solkarta över Kristianstad. Här kan alla gå in och titta på sin egen fastighet för att undersöka möjligheten att placera solceller. Vidare har kommunen numera en tydlig strategi som innebär att man placerar solceller när kommunen bygger om eller nytt.

Klimatet är vår tids viktigaste utmaning – en utmaning vi måste ta på allvar!

Fredrik Winberg
(S) ledamot Kommunfullmäktige