Förbättringar sker i konstruktiv dialog

Varje vecka möter jag som ordförande i omsorgsnämnden medarbetare, kunder och anhöriga inom Kristianstads kommuns omsorgsverksamheter. Jag besöker verksamheter, lyssnar, pratar och får höra exempel både på sådant som är bra och mindre bra.

Bland omsorgens mer än 2 000 anställda finns många olika uppfattningar och åsikter. Jag lyssnar och tar till mig synpunkter även från dem som inte skriker högst. I anonyma enkäter får även de mest tystlåtna en möjlighet att säga vad de tycker.

På lördag ordnar en grupp omsorgsanställda en demonstration i Kristianstad. Jag har tackat nej till inbjudan att komma dit, eftersom jag inte ser det som ett tillfälle för konstruktiv dialog. Däremot fortsätter jag med glädje att träffa medarbetare, fackrepresentanter, omsorgsbehövande och anhöriga i sammanhang där verkliga samtal kan föras.

Beslutet om rätten till heltidstjänst är ett viktigt steg för jämställdheten i Kristianstads kommun. Inom omsorgsförvaltningen har mer än 1 500 undersköterskor haft sin anställning på deltidstjänster av olika omfattning. Nu har alla som vill fått rätten att gå upp till heltid och kan få ut en lön och en pension som det går att försörja sig på.

Rätten till heltid för alla ökar tryggheten för de anställda och underlättar framtida rekryteringar. I stället för att ha en mängd timanställda med otrygga anställningsförhållanden kan vi erbjuda fler fasta jobb. Men för att det ska fungera förutsätts en viss flexibilitet hos medarbetarna.

Lika viktigt är nämligen att fler fasta heltidsanställningar kan öka tryggheten för våra kunder i hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. I stället för att täcka frånvaro vid sjukdom och ledighet med tillfälliga timanställda, kan vi fördela om en del av de fast anställdas arbetstid. På så vis får vi bättre kontinuitet och kvalitet med kunniga och erfarna medarbetare.

Med hjälp av ett antal pilotarbetsplatser håller omsorgsförvaltningen på att testa och mejsla fram de nya formerna för planering och bemanning. Sedan hösten har regelverket justerats. Ändringarna har genomförts utifrån konstruktiva dialoger med chefer, fackligt aktiva och andra medarbetare med stöd i verklighetens erfarenhet. Fler justeringar kommer säkert att behöva göras, men efterhand har många medarbetare också märkt att alla förändringar inte var så stora och svåra som de trodde.

Vårt gemensamma mål är att ge omsorgens kunder bästa möjliga omvårdnad och stöd. Kundens individuella behov är i slutänden det som ska styra planering och bemanning

Marianne Eriksson
Omsorgsnämndens ordförande