Våren är på väg!

Ja, så bör nog ropen skalla av många skäl. Nu på Första maj kan det ju vara särskilt lämpligt.

Nu blir dagarna ljusare och längre. Efter hand ska det nog komma lite vårvärme och ljumma vårvindar också. Snart är bokskogen grön och rapsfälten gula. Så mycket vackrare finns nog inte i detta landskap som är vårt.

Men våren är förstås på väg även på andra sätt och det är naturligtvis dit en röd ros också vill komma. Visst, vi har väldiga utmaningar framför oss i samhällsbygget, vars yttersta mål och mening är att vi människor ska få växa som individer i gemenskap och tillsammans med andra.

Att var och en ska kunna ”nå sina bästa stämningars längtan”, som Hjalmar Branting en gång svarade på frågan om varför han var socialdemokrat. Det är fint, det!

Vi har i vårt land goda förutsättningar att bygga välfärd. Grunden är en stabil och välskött ekonomi. Det har vår utmärkta regering åstadkommit. Flera olika internationella organisationer har pekat på hur Sverige står sig vid internationella jämförelser. OECD:s generalsekreterare sa tidigare i år i samband med OECD:s bedömning av Sveriges läge att: ”I en omvärld med så mycket frustration och problem är Sverige ett land som står ut. Som har en ekonomi som växer och som skapar jobb. Ni ska vara stolta över vad ni har åstadkommit.” World Economic Forum har för sin del rankat Sverige i topp och konstaterat att följande områden bidrar till det:

  1. Låg korruption
  2. Hög innovation
  3. Starkt pass
  4. Hög jämställdhet
  5. Bra affärsklimat
  6. Globalt konkurrenskraftigt
  7. Bra plats för gamla
  8. Bra på språk
  9. Bäst rykte

Så visst har vi ett gott läge när vi ser oss omkring om vad som behöver göras. Vi ska visst vara stolta, men absolut inte nöjda med sakernas tillstånd. Klyftorna är för stora, skolan måste ge alla unga möjligheten till en god utbildning och alldeles för många är fortfarande arbetslösa. Ökad jämlikhet, (som för övrigt var den socialdemokratiska parollen framför andra i valet 1968, när vårt fina parti nådde en egen majoritet) som är det mest slagkraftiga politiska budskap Röda Rosen vet, är ett måste för ett modernt och civiliserat land. Det kan knappast finnas några skäl för väldiga gap mellan människors förutsättningar att leva sina liv. Det är helt enkelt omodernt, ineffektivt och direkt inhumant.

En ökad jämlikhet kan vi nå på flera sätt. Vi kan använda tillväxten till en rättvisare fördelning av resurser och vi kan använda skatteinstrumentet så att de som har det bättre ställt bidrar med lite mer till våra sjukhus, skolor, bibliotek och järnvägar, bara för att nämna några för vårt gemensamma välstånd betydelsefulla ting. Det här är klassisk socialdemokratisk politik och som sett i backspegeln byggt den så framgångsrika gemensamma välfärden i Sverige.

Nu behöver vi bygga vidare och ta itu med de alldeles onödiga klyftor som inte bara uppstått av en slump utan genom medveten moderatledd politik.

Men nu är våren här!

Nu är det dags för både gröna bokskogar, gula rapsfält och ett jämlikt, fint och modernt Sverige!

En lite småsval aprildag 2017