Verksamhetplan 2017

Verksamhetplan 2017

I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst.

Vi lever i en föränderlig värld där tidigare gränser allt mer suddas ut, både inom och mellan länder. Nya kulturella influenser berikar vår världsbild. Alla ska känna sig hemma i vår kommun oavsett bakgrund, förutsättningar, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller religionstillhörighet. Vi ser en farlig utveckling mot ökad misstro, uppgivenhet och ett ”vi- och dom”. Vi kan vända den utvecklingen genom att återupprätta ett starkt välfärdssamhälle med utbildning, arbete och omsorg till alla. Ett samhälle som genomsyras av de socialdemokratiska idealen om rättvisa, frihet, solidaritet och jämlikhet är viktigt för individen så väl som för kollektivet. FN:s Barnkonvention och Konventionen för funktionshindrade ska genomsyra samtliga beslut i kommunen.
Ladda ner verksamhetsplanen som PDF Socialdemokraterna i Kristianstad verksamhetsplan 2017