Det är rätt tid nu – Jag lämnar stafettpinnen vidare!

Det är rätt tid nu – Jag lämnar stafettpinnen vidare!

Det går bra för Kristianstad!

Befolkningen ökar, fler kommer i arbete och utbildning, företagen växer och nya etableras. Det byggs bostäder och skolor som aldrig förr. Arbetet med hållbarhetsfrågor och jämställdhet präglar all kommunens verksamhet. Det har varit fantastiskt spännande och intressant att ha varit en del av denna utveckling. Men det känns också rätt för mig att lämna över i en positiv tid.

Under innevarande mandatperiod har jag haft glädjen att få vara med och leda en blocköverskridande majoritet med Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Ett samarbete som fungerar såväl ansvarsfullt som förtroendefullt.

I mitt parti, Socialdemokraterna, har vi målmedvetet arbetat med att lyfta fram nya ledare som står rustade att anta utmaningarna i valet 2018. Det känns därför mycket tryggt för mig att lämna över stafettpinnen. Nu har mitt parti ett halvår på sig att utse ny gruppledare.

Jag lämnar mitt uppdrag som gruppledare för Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande ett år före valet. Min sista arbetsdag som kommunalråd blir den siste augusti 2017. Jag kommer att sitta kvar som ledamot i Kommunfullmäktige och fortsätter med mina uppdrag i SKL och den Europeiska Regionkommittén.

Vissa beslut är svårare att fatta än andra. Detta beslut har jag tillsammans med min familj fattat sedan lång tid tillbaka. Jag kommer självklart att sakna uppdraget och ”bruset” men jag är mycket tacksam för alla år som jag haft glädjen att få leda och utveckla kommunen tillsammans med politiker från olika partier, med tjänstemän och medarbetare och med företagare och företrädare för omvärlden. Allra mest bär jag med mig härliga minnen från alla de otaliga möten det har blivit genom åren med människor med olika bakgrund och erfarenhet.

Stort Tack!

Heléne Fritzon (S)